Information gällande omvärderingar i NCC och preliminärt resultat för Q3

Som tidigare kommunicerats presenterar NCC imorgon tisdag 16 oktober kl. 07:10 resultatet av en omfattande genomgång av bolaget och ett antal åtgärder. Bolaget presenterar även ett preliminärt Q3 resultat.

Vid ett extra styrelsemöte i NCC idag den 15 oktober fattades beslut om omvärderingar utöver den löpande verksamheten som påverkar det preliminära resultatet i NCC negativt med 1 565 miljoner SEK. Rörelseresultatet beräknas därmed bli -1 108 miljoner SEK. Omvärderingarna gäller huvudsakligen pågående tvister och garantier samt vissa utvecklingsfastigheter.

─ NCC presenterar vid morgondagens kapitalmarknadsträff vägen framåt för bolaget och åtgärder för att förbättra lönsamheten. Trots de omvärderingar som belastar resultatet för det tredje kvartalet har bolaget en stark kärna och det finns en bra och tydlig plan framåt inom samtliga affärsområden, säger Tomas Carlsson, koncernchef på NCC.

För att uppfylla regelverket i EU:s marknadsmissbruksförordning MAR offentliggör NCC denna information kl. 21:50 idag den 15 oktober.

Ett pressmeddelande kl. 07.10 kommer att innehålla det preliminära resultatet för Q3 samt en sammanfattning av åtgärdsplanen. Följ även gärna webbcast av NCC:s kapitalmarknadsträff med möjlighet till frågor 16 oktober kl. 09:00 som nås via ncc.se/kmd.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Denna information är sådan information som NCC AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 oktober 2018 kl. 21:50 CET.

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna.
NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.