NCC bygger två skolor i Bälinge utanför Uppsala

NCC ska i samverkan med Uppsala Skolfastigheter AB bygga två nya skolor i Bälinge utanför Uppsala. Projektet sker i partnering och Skolfastigheter uppskattar ordervärdet till cirka 450 MSEK.

– Uppsalas befolkning växer och så även behovet av nya skol- och förskoleplatser. Därför satsar vi nu på att rusta upp våra skolmiljöer. NCC har lång och gedigen erfarenhet av skolbyggnationer och även av att arbeta med olika samverkansformer, vilket har varit viktigt för oss när vi genomfört den här upphandlingen, säger Annelie Johansson, VD för Skolfastigheter.  

I Bälinge, där både Bälinge skola och Bälingeby förskola länge varit i behov av upprustning, kommer de gamla skolbyggnaderna rivas för att ge plats åt nya större lokaler med plats för ett utökat antal elever. Totalt är projektet på ca 11.000kvm och innefattar förutom skola och förskola även kök/matsal och idrottshall.

NCC vann upphandlingen i konkurrens med tolv andra anbudsgivare och fick högsta betyg på samtliga mjuka utvärderingskriterier, som till exempel projektorganisation.

– NCC är en av de byggentreprenörer som idag bygger flest skolor i Sverige och den erfarenheten och kunskapen tar vi med oss när vi nu bygger i Bälinge. Tillsammans med Skolfastigheter ska vi nu arbeta fram lösningar för att skapa moderna och hållbara skolor som ska ge elever och personal den bästa möjliga arbetsmiljön att lära och utvecklas i, säger Henrik Landelius, affärsområdeschef NCC Building Sweden.

Projektet genomförs i samverkansformen partnering. Arbetet inleds under första kvartalet 2020 med en planerings- och projekteringsfas där man gemensamt arbetar fram handlingar för projektet i syfte att komma överens om en riktkostnad för uppdraget.

Om projektet genomförs mellan parterna, kommer ett uppskattat ordervärde om cirka 450 MSEK att orderregistreras i affärsområde NCC Building Sweden vid tecknande av entreprenadkontrakt.

Byggstart är planerad till andra kvartalet 2021 och skolorna beräknas stå klara försommaren 2024.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Lundin, Affärschef NCC Building, Henrik.lundin@ncc.se 070-229 07 22

Anna Trane, Head of Corporate Media Relations, anna.trane@ncc.se, 070-884 74 69

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

 

 

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på drygt 57 Mdr SEK och 16 300 anställda 2018. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.