NCC och Uppsala universitet i samarbetsavtal

NCC har tecknat ett samarbetsavtal med Uppsala universitet för gemensam forskning och kompetensutveckling inom framförallt energi, bygg- och komponentteknik. 

– Samverkan mellan universitet och näringsliv skapar ömsesidig nytta och vi ser fram emot ett närmare samarbete med NCC. Genom överenskommelsen med NCC kan Uppsala universitet få ta del av viktig kompetens inom byggbranschen samtidigt som NCC får kontakt med våra duktiga studenter och med världsledande forskare inom flera olika kunskapsområden, säger Uppsala universitets rektor Eva Åkesson.

Samarbetsavtalet handlar bland annat om gemensam forskning, möjlighet till studier på NCC projekt, praktik- och examensjobb och föreläsningar från båda håll. 

– NCC ser samarbetsavtalet som ett strategiskt viktigt initiativ som syftar till att utveckla och stärka vår egen organisation samtidigt som vi gör det möjligt för studenter att redan under sin studietid få en tydligare koppling till näringslivet, säger Svante Hagman, affärsområdeschef NCC Infrastructure. 

Från och med 2017 kommer det även att instiftas ett NCC stipendium som särskilt ska belöna insatser som drivit byggutvecklingen framåt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Malmfors,  Affärschef NCC Building, tel, 076-7601227
Fredrik Engelmark, Projektledare Uppsala universitet, tel 070-167 93 92
Charlotte Hagman, Presschef Sverige, NCC AB, tel 070-376 10 64

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s bildbank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 62 Mdr SEK och 18 000 anställda 2015. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.