NCC utvecklar Christiansholm - papperslager blir attraktiv ny stadsdel i Köpenhamn

NCC ska utveckla en ny attraktiv stadsdel med bostäder, hotell, butiker och restauranger på ön Papirøen i centrala Köpenhamn åt utvecklingsföretaget CØ P/S. Ordern uppgår till 1,7 miljarder SEK.

– Projektet är ett av våra mest mångfasetterade uppdrag hittills. Vi utnyttjar verkligen vår kompetens och innovationskraft inom grundläggning, stommar och konstruktion, säger Palle Bjerre Rasmussen, chef för NCC Building Nordics i Danmark.

Christiansholm på Papirøen är det sista kajområdet som ännu inte har utvecklats i Köpenhamns inre hamn. Här hade under många år Danske Presses Fællesindkøb sitt lager för tidningspapper. Nu får området nytt liv med ett unikt projekt som täcker in hela ön och omfattar bostadsrätter, hyresrätter, ett hotell och en saluhall för butiker, kaféer och restauranger.

– Vi har mycket stora förväntningar på vad Christiansholm kan bidra med tack vare sitt helt unika läge. Vi vill att projektet ska bli till glädje och nytta för både Christianshavnborna, de framtida invånarna och hela Köpenhamn, säger Klaus Kastbjerg, administrativ chef på Unionkul Ejendomme, för utvecklingsföretaget CØ P/S räkning.

NCC har i projekteringen bl.a. bidragit till att lösa den logistiska utmaningen med att upprätta en byggarbetsplats på en ö mitt i staden och förverkliga idén om en okonventionell fasad bestående av betong och tegel, som påminner om Papirøens industriella förflutna och de gamla packhusen längs hamninloppet.

Tillsammans med byggherren ska NCC nu utforma detaljerna i projektet för att få bygglov. Byggstart är 2020 och projektet väntas vara klart 2024. Avtalet är villkorat av bygglovet. Bakom utvecklingsföretaget CØ P/S står Danica Ejendomsselskab (50 %), Unionkul Ejendomme (37,5 %) och Nordkranen (12,5 %).

Ordern förväntas registreras i det andra kvartalet 2020 i affärsområde NCC Building Nordics.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ghita Borring, kommunikationschef, NCC Danmark +45 938 818 19, ghilau@ncc.dk

Anna Trane, Head of Corporate Media Relations, NCC + 46 708 84 74 69, Anna.trane@ncc.se

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på drygt 57 Mdr SEK och 16 500 anställda 2018. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.