NCC bygger ny terminal åt DB Schenker i Skellefteå

NCC ska på uppdrag av Trafikbolaget NP Kågström, ett dotterbolag till Schenker Property Sweden, bygga en större och modernare terminal- och kontorsbyggnad i Skellefteå dit DB Schenker ska flytta hela sin verksamhet. Uppdraget är en totalentreprenad med ett ordervärde på cirka 130 MSEK som beräknas vara klart i maj 2025.

Ny terminal DB Schenker. Illustration Skoog Arkitekter

Den nya fastigheten har en areal på 55 000 kvadratmeter och består av två byggnader, en huvudbyggnad som innehåller terminalhall, markhall, paketbilshall och kontor samt en byggnad med sprinkler- och miljörum. Anläggningen blir toppmodern med bland annat automatiserad paketbana och automatisk vägning samt mätning av gods.

­– Det har varit centralt i detta projekt att åstadkomma ett reducerat klimatavtryck i terminalbyggnaden så att vi kan leverera enligt våra hållbarhetsmål. Vi ser fram emot att samarbeta med NCC och deras stöd med att bistå oss med val av klimatreducerande insatser, säger Viktor Strömblad, Head of Land Transport på DB Schenker.

Miljö och hållbarhet har stått i fokus i upphandlingen och NCC har valt att arbeta med klimatförbättrad betong i hela stommen av den nya terminalen. Byggnaden kommer också vara förberedd med laddningsplatser för elfordon, såväl personbilar som lastbilar och paketbilar.

­– Markarbeten inleds i mars och byggnationen senare i vår. Det är kul när vi får samarbeta och bidra med kompetens från flera affärsområden inom vår verksamhet i ett projekt. Vi ser vår lokala närvaro som en självklar förutsättning för att kunna hantera stora entreprenader som denna och samtidigt leverera enligt DB Schenkers högt uppsatta miljö- och hållbarhetsmål, säger Johan Jarl, projektutvecklare på NCC Building Sweden.

Affärens ordervärde på cirka 130 MSEK orderregistreras i affärsområde NCC Building Sweden under första kvartalet 2024. Projekteringen startar omgående, byggstarten planeras till mars 2024 och beräknas vara klart i maj 2025.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Jarl, projektutvecklare NCC Building Sweden, johan.jarl@ncc.se
Lotta Wrangle, kommunikationspartner NCC Sverige, lotta.wrangle@ncc.se
NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar bygg- och infrastrukturprojekt, produktion av asfalt och stenmaterial samt kommersiell fastighetsutveckling. 2022 omsatte NCC ca 54 miljarder SEK och hade 12 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.