NCC i strategiskt samarbete med Sankt Kors för P-hus

NCC och det kommunägda fastighetsbolaget Sankt Kors har inlett ett strategiskt partneringsamarbete för parkeringshus i Linköping. Samarbetet är tecknat för minst tre år framöver och ordervärdet kan uppgå till 400 MSEK. 

– Linköping har behov av flera parkeringshus de kommande åren och vi har därför valt att ingå ett partneringsamarbete för ett långsiktigt bra resultat. NCC:s erfarenhet, lämplighet och kompetens när det gäller bland annat vår valda arbetsmetod, spännbalksmetoden, gjorde att valet föll på dem, säger Johan Kristiansson, VD Sankt Kors.

Spännbalksmetoden är ett stomsystem helt i betong där en platsgjuten platta samverkar med prefabricerade förespända balkar. Stomsystemet möjliggör långa spännvidder med få pelare för maximerad yta. Metoden är även optimal vad gäller hållfasthet och livslängd.

Parterna kommer att arbeta i faser med projektering, riktpris och fem definierade projektmål. Första projektet är ett parkeringshus i Vallastaden och två ytterligare parkeringshus i Linköping är planerade.

– Vi är väldigt glada över att Sankt Kors valt ett strategiskt partneringsamarbete för den här typen av byggnader och att det framför allt var vår erfarenhet och kompetens som lyftes i upphandlingen. Avtalet är ett långsiktigt samarbete för effektiva parkeringslösningar med stort hållbarhetsfokus, säger Jörgen Kernell, produktionschef, NCC Infra Services.

Ramavtalet är skrivet på tre år med option på ytterligare två år. Beräknat ordervärde är upp till 400 MSEK under avtalsperioden. Ordervärdet rapporteras löpande i affärsområdet Infrastructure.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jörgen Kernell, produktionschef NCC Infra Services, 070-6609048
Johan Kristiansson, VD Sankt Kors, 070-6475815
Tove Stål, presschef NCC Sverige, 076-5216102

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 53 Mdr SEK och 17 000 anställda 2016. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.