Ny rapport från NCC: 330 000 bostäder i behov av upprustning

NCC presenterar idag en rapport med nya siffror från SCB som visar att drygt hälften av alla lägenheter i miljonprogrammet är i behov av upprustning. För 140 000 lägenheter är behovet akut[1].

NCC:s nya rapport kartlägger upprustningsbehoven runt om i landet och presenterar förslag för hur en hållbar upprustning ska kunna genomföras. Rapporten pekar bland annat på behovet av industrialiserad upprustning, den positiva effekten av hållbarhet och samverkan i upphandlingar samt vikten av långsiktigt kapital.

 

– Upprustningen av miljonprogrammet är en av de stora samhällsutmaningar som Sverige står inför de kommande åren. Vi ser områden som är i akut behov av renovering och av åtgärder för att skapa trygga och bra när- och boendemiljöer, samtidigt som husen också behöver klimat- och tillgänglighetsanpassas, säger Henrik Landelius, chef NCC Building Sverige.

 

I rapporten har NCC låtit SCB ta fram ny statistik över värdeårsförändringar i miljonprogramsbeståndet2 som ger en bild av hur upprustningsskulden ser ut i hela Sverige. Statistiken omfattar totalt 430 000 hyreslägenheter byggda mellan 1965 och 1974. Av dessa har drygt 100 000 lägenheter genomgått större upprustningar och 330 000 lägenheter, drygt hälften av alla lägenheter i miljonprogrammet är i behov av upprustning.

Enligt en rapport från 2017, framtagen av Sveriges Allmännytta, uppgick upprustningsskulden till cirka 165 miljarder kronor3. Givet att samma grad av upprustningsbehov finns i hela miljonprogrammets bestånd, motsvarar det en kostnad på omkring 500 miljarder kronor4.

– Våra medlemsföretag runt om i landet lägger idag stora resurser för att rusta upp och modernisera sitt fastighetsbestånd med ambitionen att göra det än mer attraktivt. För att bolagen ska kunna fortsätta med detta och kunna öka renoveringstakten på ett hållbart sätt krävs ytterligare åtgärder från regering och myndigheter, säger Anders Nordstrand, vd Sveriges Allmännytta.

 

Ladda ned rapporten här

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Landelius, chef NCC Building Sweden, 070-326 48 89
Amelie Winberg, presschef NCC Sverige, 070-221 13 72

 Anders Nordstrand, vd Sveriges Allmännytta, 08–406 55 17

 NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

1. RISE, 2019
2. Om metoden. Kartläggningen om behovet av djupupprustning bygger på värdeårsförändringsstatistik från SCB. Metoden undersöker värdeårsförändringar i hyresfastigheter över tid, där en större upprustning innebär att en fastighet ges ett nytt värdeår. För äldre fastigheter där värdeåret är detsamma som byggår går det då att anta att ingen omfattande djupupprustning har skett. Metoden ger därmed en indikation på renoveringsbehovet. Metoden med värdeårsförändringar har även använts av Boverket.
3. Enbart för de allmännyttiga bolagen
4. Boverket

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2020 omsatte NCC ca 54 miljarder SEK och hade 14 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.