Johan Lindqvist ny inköpsdirektör på NCC

NCC rekryterar Johan Lindqvist som ny inköpsdirektör. Johan kommer närmast från Volvo Bussar AB och kommer att ingå i NCC:s koncernledning. Johan tillträder sin nya tjänst senast i november 2021.

Johan Lindqvist, fotograf Carina Gran

– Jag ser fram emot att i höst börja på NCC och då lära känna företaget och projekten. I byggbranschen har inköp stor betydelse för slutresultatet men på ett delvis annat sätt än i ett tillverkande företag, och jag ser fram emot att vara med och utveckla det som NCC har definierat som ett av sina strategiska områden. Jag tar med mig min erfarenhet av den projektspecifika bussbranschen men också av många år i ett stort företag och en internationell miljö, säger Johan Lindqvist, tillträdande inköpsdirektör på NCC.

Johan Lindqvist har arbetat med inköp under 20 år, närmast som inköpschef för Volvo Bussar AB:s affärsenheter i Nordamerika och Mexico där han under några år också varit bosatt i Kanada. Liksom byggbranschen så domineras bussindustrin av offentligt upphandlade kundprojekt.

– NCC:s verksamhet karaktäriseras av tusentals projekt som alla har sina unika behov av material och tjänster. Här spelar inköpskedjan en stor roll och en av våra viktigaste uppgifter framåt är att skapa en effektiv integration av dessa flöden i vår verksamhet. Johan Lindqvist kommer bidra med erfarenhet både som ledare och inköpsexpert för att driva det arbetet. Jag välkomnar honom till NCC, säger Tomas Carlsson, vd och koncernchef NCC.

Johan Lindqvist tillträder senast i november 2021. Klaus Kaae, tillförordnad inköpschef, kommer vid tillträdet gå tillbaka till sin roll som senior rådgivare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tove Stål, Head of Group External Relations NCC, 076-521 61 02, tove.stal@ncc.se
NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2020 omsatte NCC ca 54 miljarder SEK och hade 14 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.