Kenneth Nilsson är utsedd till ny affärsområdeschef för NCC Infrastructure

Kenneth Nilsson är utsedd till ny affärsområdeschef för NCC Infrastructure och kommer att ingå i koncernledningen. Kenneth Nilsson kommer från Skanska, närmast som chef för Skanskas anläggningsverksamhet i östra USA.

Kenneth Nilsson tillträder under april 2018 och ersätter tf affärsområdeschef Göran Landgren.

– Jag och styrelsen är mycket glada att NCC får tillskott av en sådan toppkraft som Kenneth Nilsson, säger Tomas Billing, styrelseordförande i NCC.

Kenneth Nilsson har en lång och gedigen karriär inom Skanska med framträdande chefsroller inom Skanskas svenska, finska och estniska verksamheter samt nu senast från Skanskas anläggningsverksamhet i USA. Kenneth Nilsson har djup förståelse för affären och kundernas behov.

– Jag är mycket glad över att ha Kenneth Nilsson ombord i NCC. Kenneth Nilsson har framgångsrikt vänt förlustbringande verksamheter till vinst inom Skanska. Han är också en mycket uppskattad ledare och jag är övertygad om att han kommer ge ett värdefullt bidrag till hela NCC:s utveckling, säger Håkan Broman tf VD och koncernchef.

– Jag ser fram emot att börja arbeta på NCC. Med mina tidigare erfarenheter från framförallt anläggning men också bygg är min förhoppning att jag ska kunna bidra till att skapa en framgångsrik nordisk anläggningsaffär med kunderna i fokus. Det blir också spännande att bidra i NCC:s koncernledning, säger Kenneth Nilsson.

Kenneth Nilsson har 20 års erfarenhet från olika chefspositioner inom Skanska och ledningsgruppsarbete samt ytterligare 10 år som arbetschef, projekt- och arbetsledare. Kenneth Nilsson var regionchef för Skanska Väg och Anläggning Väst under fem år och därefter vice VD för Väg och Anläggning Skanska Sverige mellan 2003 – 2011. Vidare var Kenneth Nilsson VD för finska Skanska Oy under tre år och därefter Operativ chef för anläggnings- och byggverksamhet i Skanska Sverige under tre år till 2017, då han tog över ansvaret för Skanska Civil East i USA.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Håkan Broman, tf koncernchef, NCC, Hakan.broman@ncc.se, 0705 52 83 26

Anna Trane, Head of Corporate Media Relations, NCC 0708 84 74 69

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Denna information är sådan information som NCC AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 januari 2018 kl. 08:00 CET.

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna.
NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 53 Mdr SEK och 17 000 anställda 2016. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.