NCC:s årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2023 är publicerad

NCC:s årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2023 finns nu tillgänglig digitalt på ncc.se/ir.

https://www.ncc.se/annualreport2023/ finns det möjlighet att ladda ner hela eller delar av årsredovisningen i pdf-format samt att ta del av en kortare digital presentation av 2023. Den svenska årsredovisningen finns även tillgänglig i European Single Electronic Format (ESEF).

NCC har valt att inte trycka och distribuera årsredovisningen. För den som saknar möjlighet att ta del av årsredovisningen digitalt kan en tryckt årsredovisning beställas genom att kontakta NCC på ir@ncc.se , NCC AB, 170 80 Solna eller 08-585 510 00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Maria Grimberg, kommunikationsdirektör och ansvarig Investor Relations, 070-8961288

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Denna information är sådan information som NCC AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 mars 2024, kl 11.00 CET.

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar bygg- och infrastrukturprojekt, produktion av asfalt och stenmaterial samt kommersiell fastighetsutveckling. 2023 omsatte NCC ca 57 miljarder SEK och hade 12 200 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.