NCC förvärvar attraktiv byggrätt i Köpenhamn

NCC har förvärvat en tomt i Valby, Köpenhamn. Genom förvärvet säkrar NCC byggrätter som ligger i ett av danska huvudstadens mest intressanta tillväxtområden.

Området Valby ligger nära Köpenhamns centrum och är ett tidigare industriområde. Under de senaste åren har området genomgått en snabb och attraktiv stadsutveckling och växer nu med bostäder, lokaler och service samt viktig infrastruktur med både närhet till bra kollektivtrafik och motorvägsnät.

– Vi har stor tilltro till kontorsmarknaden i Köpenhamn. Förvärvet är en del i vår strategi att etablera nya attraktiva platser och utveckla levande stadsdelar, säger Carola Lavén, Affärsområdeschef för NCC Property Development.

Den förvärvade tomten har god tillgänglighet och ligger cirka 100 meter från Ny Ellebjerg station med anslutning till tunnelbanans kommande utbyggnad. Stationen kommer att bli en knutpunkt för kollektivtrafik med lokala, regionala, nationella och internationella förbindelser. Området ligger även i nära anslutning till motorvägsnätet. NCC har inlett en dialog med Köpenhamns kommun om möjligheterna att utveckla platsen.

– Vi strävar efter att minimera miljöpåverkan och skapa värde för både våra kunder och samhället. Förvärvet i Valby är en viktig del i att uppnå vår långsiktiga ambition att med miljöcertifierade fastigheter, attraktiva arbetsplatser och inkluderande stadsmiljöer bidra till en hållbar utveckling, säger Carola Lavén.

Säljaren är läkemedelsbolaget H. Lundbeck A/S, som tidigare har använt platsen för lager då den ligger i direkt anslutning till deras huvudkontor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Carola Lavén, Affärsområdeschef för NCC Property Development, 070-177 16 74
Tove Stål, presschef NCC Sverige, tove.stal@ncc.se, 076-521 61 02

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på närmare 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.