NCC tecknar kontrakt på 1,9 miljarder med Bane NOR

NCC och Bane NOR tecknar avtal för ombyggnad av Drammens järnvägsstationsområde i Norge. Projektet kännetecknas av hög komplexitet när det gäller planering, logistik och samordning av flera tekniskt utmanande moment. Ordervärdet uppgår till cirka 1,9 miljarder SEK.

Illustration: Bane NOR

NCC:s uppdrag omfattar att bygga ut Drammens stationsområde. Arbetet inkluderar bland annat att anlägga perronger, gångtunnlar, strandpromenad och delar av en ny stadsbro över spårområdet. 

‒ Jag är glad att vi tecknar avtal med norska entreprenörer som vi också har en bra relation till och ett gott samarbete med sedan tidigare. Vi ser också NCC:s ambitioner inom miljöområdet, vilka stämmer väl överens med Bane NOR:s hållbarhetsmål, säger Stine Ilebrekke Undrum, utvecklingsdirektör Bane NOR.

Projektet är en del av Bane NORs satsning ”Nytt dubbelspår Drammen-Kobbervikdalen” och ingår i InterCity-initiativet. Det pågår en omfattande utveckling av järnvägen i östra Norge, vilket kommer ge en och en halv miljon invånare kortare restider och fler avgångar.

‒ Vi har två pågående järnvägsprojekt tillsammans med Bane NOR och vi ser fram emot ytterligare bredda vårt samarbete. Projektet kommer utföras under pågående drift av järnvägen och det ställer höga krav på god samordning, planering och logistik, det passar oss bra, säger Kenneth Nilsson, affärsområdeschef för NCC Infrastructure.

Arbetet startar i september 2021 och det förväntas vara färdigställt i slutet av 2025.

Uppdraget är en utförandeentreprenad och ordern om 1,9 miljarder registreras i affärsområdet NCC Infrastructure i andra kvartalet 2021.

För ytterligare information, kontakta:
Per Jonsson, chef NCC Infrastructure Norge, +46 703890360
Tove Stål, Head of Group External Relations NCC, +46 76 521 61 02

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2020 omsatte NCC ca 54 miljarder SEK och hade 14 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.