NCC bygger BildningsCentrum i Flen för 100 Mkr

NCC har tagit hem en order på om- och nybyggnadsarbeten för ett bildningscentrum i Flen. Beställare är Flens kommun. Det rör sig om en totalinvestering på 100 miljoner kronor, varav byggdelen är värd 42 miljoner kronor. Arbetet utförs som samordnad generalentreprenad vilket för NCCs del innebär samordning av mark-, installations-, inredningsentreprenader samt en omfattande glasentreprenad. Det är två arkitektkontor som ligger bakom BildningsCentrum utformning. Kenneth Gärdestad, Roland Fråne och Calle Smedshammar på Michelsen Arkitekter Märsta AB och Per Hederus, Björn Malmström och Josef Eder på Hederus Malmström Arkitekter. Projektet avser ombyggnad av Stenhammarskolan, en tidigare LMH-skola. Nu skapas ett bildningscentrum, en annorlunda gymnasieskola som erbjuder en unik arbetsmiljö, anpassad efter morgondagens krav. Projektet är kommunens största skolsatsning genom tiderna och en mycket viktig del i Flens framtid. Arbetet, som sysselsätter 25-30 egna anställda samt lika många underentreprenörer, skall vara klart i juli nästa år. Ytterligare upplysningar lämnas av: Bo Holmström, arbetschef NCC Hus i Nyköping, tfn 0155-28 07 00. Platschef är Håkan Hasselkvist, tfn 0157-127 24.