NCC startar Hälsa och säkerhetsvecka i hela koncernen

Idag inleder NCC för första gången en Hälsa och säkerhetsvecka i hela koncernen. Runt om på samtliga arbetsplatser genomförs olika aktiviter för att främja NCC:s gemensamma säkerhetskultur.

– Att vi nu startar en gemensam Hälsa- och säkerhetsvecka ger oss möjlighet att sätta ännu större fokus på och stärka vår säkerhetskultur i hela NCC-koncernen. Vi har en positiv trend vad gäller våra ohälsotal, men vi är långt ifrån nöjda. Vi behöver sätta ännu mer tryck på detta område, det ska vara säkert att jobba på NCC, säger Lars-Gunnar Larsson, arbetsmiljöchef på NCC.

Veckan inleds med startmöten på samtliga arbetsplatser där de anställda går igenom veckans mål och aktiviteter. Varje arbetsplats genomför minst två aktiviteter. I Göteborg kommer man exempelvis ha en evakueringsövning tillsammans med Räddningstjänsten på byggarbetsplatsen vid barnsjukhuset i Göteborg.

– Det är upp till varje arbetsplats att bestämma vad för aktiviteter de vill göra, vad de vill lära sig mer om och vad de behöver i sitt jobb för att arbeta mer hälsosamt och säkert, berättar Lars-Gunnar Larsson.

Hälsa och säkerhetsveckan innehåller även en rolig tävling, ”Pioneering Safety - tävla för att förverkliga din idé”. Medarbetarna uppmuntras att komma med bra förslag som kan förhindra skador och öka säkerheten på arbetsplatsen. Det bästa förslaget vinner en prissumma som ska täcka kostnaderna för att genomföra idén.

Den koncerngemensamma Hälsa- och säkerhetsveckan ska hållas varje år och blir öronmärkt för intressanta och inspirerande aktiviteter som ökar NCC:s engagemang för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Den ersätter inte Awareness Day i september som är en dag för reflektion och eftertanke.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars-Gunnar Larsson, arbetsmiljöchef, NCC 076 125 13 01

Anna Trane, Head of Corporate Media Relations, NCC 0708 84 74 69

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC: bildbank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 62 Mdr SEK och 18 000 anställda 2015. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.