NCC och Platzer vill bygga gemensamt i Gårda samt göra fastighetsaffär i Mölndals innerstad

För att öka takten i projektutvecklingen har NCC tecknat en avsiktsförklaring med Platzer om en affär där parterna avser att utveckla projekt Gårda och Mölndal i Göteborg.

NCC och Platzer avser att gemensamt utveckla Platzers projekt på Drakegatan i Gårda genom ett delägt bolag. Projektet omfattar en byggrätt om cirka 30 000 kvadratmeter. Platzer avser vidare att förvärva NCC:s fastigheter om cirka 30 000 kvadratmeter när de är färdigutvecklade i Mölndals innerstad. Avsikten är att ingå bindande avtal under andra kvartalet 2017.

Projektet Gårda, som NCC avser att köpa in sig i, ligger i direkt anslutning till ett befintligt höghus vid Ullevimotet, som Platzer äger sedan 2012. Här planeras för en ny kontorsbyggnad på cirka 30 våningar i ett mycket attraktivt läge. Både Gårda och Mölndal är expansiva tillväxtområden i Göteborg där NCC har varit drivande i utvecklingen av bland annat Mölndals galleria och det nu det färdigställda SCA:huset.

– En viktig ambition för NCC är att skapa hållbara och levande stadsdelar som är attraktiva och trivsamma med en unik identitet. Vi ser fram emot att tillsammans med Platzer fortsätta driva utvecklingen av Gårda och är glada över att Platzer vill vara med på resan och skapa Mölndalsbornas nya vardagsrum, säger Johanna Hult Rentsch, regionchef NCC Property Development.

I Gårda finns fler planer på höga byggnader, vilket ger en helhet som tillsammans skapar ett levande, urbant och inspirerande område. Detaljplanearbetet pågår och möjlig byggstart bedöms till början av 2018.

– Vi ser fram emot att arbeta tillsammans NCC i utvecklingen av den nya skrapan i Gårda. Med denna affär ökar vi takten i projektutvecklingen, samt säkerställer vår fortsatta expansion i prioriterade områden. Mölndals innerstad har funnits på vår lista över önskade förvärv sedan en längre tid tillbaka”, säger Roger Sundbom, projektutvecklingschef på Platzer Fastigheter.

NCC har som mål att minimera miljöpåverkan och bidra med värde för både kunder och samhället. Med miljöcertifierade byggnader, attraktiva arbetsplatser och inkluderande stadsmiljöer blir utvecklingen av Gårda och Mölndal viktiga delar i att nå en långsiktig ambition om att bidra med en positiv nettoeffekt på miljön.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johanna Hult Rentsch, regionchef, NCC Property Development,

Tel: 0709-99 24 05 eller Johanna.hult.rentsch@ncc.se

Roger Sundbom, projektutvecklingschef, Platzer, tel: 0702-83 52 51

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s bildbank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 53 Mdr SEK och 17 000 anställda 2016. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.