NCC bygger simanläggning i Timrå

NCC ska tillsammans med Timrå Kommun utveckla och bygga en ny simanläggning i Timrå, strax norr om Sundsvall. Uppdraget är ett partneringsamarbete och ordervärdet uppgår till 170 MSEK.

Timr Simanlggning We Group AB

Illustration: We Group AB

– Simanläggningen i Timrå kommer att ge föreningsliv och kommuninvånare förhöjd livskvalitet och goda möjligheter till sport, rekreation och lek. Placeringen blir i direkt närhet till nuvarande skolor och ishall, säger Jan Eriksson, förvaltningschef Kultur- och teknikförvaltningen på Timrå Kommun.

Projektet genomförs i partnering, där NCC och Timrå Kommun samarbetar för projektets bästa i en öppen dialog och i en transparent arbetsmiljö. I ett första skede ska program- och systemhandlingar, riktpris och en detaljerad projektering arbetas fram för den nya simanläggningen.

– NCC har byggt flertalet bad- och simanläggningar i Sverige och genom vårt badhuskoncept delar vi erfarenheter. Detta gör att vi kan utveckla och bygga simhallen optimalt både gällande ekonomiska och tekniskt bästa lösningar, säger Petter Lundqvist, produktionschef, NCC Building Sverige.

Simanläggningen i Timrå är planerad att innehålla en bassäng med 8 stycken 25-metersbanor, en undervisningsbassäng med 4 stycken 25-metersbanor med höj- och sänkbar botten samt möjlighet för delning så den kan anpassas för de minsta nybörjarna. Det kommer också byggas för familjebad, friskvård och träningsgym. I anslutning till badet planeras även fik och mötesrum.

Projekteringsarbetet inleds omgående och när parterna är överens om handlingar och riktpris påbörjas byggnationen. Markarbetet påbörjas under våren 2019 och preliminär byggstart är hösten 2019. Simanläggningen väntas färdigbyggd hösten 2021.

Uppdraget om 170 MSEK orderregistreras i affärsområde NCC Building Sweden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Petter Lundqvist, Produktionschef NCC Building Sverige, 070 370 69 27
Anni Axelsson, kommunikationsansvarig NCC Building Norr, 070-205 32 87

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på närmare 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.