NCC tecknar avtal om bygget av nya Lögarängsbadet i Västerås

NCC har tillsammans med Västerås kommun planerat och projekterat det nya Lögarängsbadet i Västerås och har nu tecknat avtal om att också genomföra byggentreprenaden för badanläggningen. Det totala ordervärdet uppgår till 340 MSEK.

– Vi är glada över att genomföra det här projektet tillsammans med NCC, som är ledande i Sverige på att bygga simhallar och badanläggningar, säger Thomas Pennanen, ombud på Västerås stad.

Projektet genomförs i partnering vilket innebär att NCC och Västerås stad gemensamt har tagit fram systemhandlingar, projektbudget och detaljprojektering för det nya badet. Nu påbörjas inom kort själva byggfasen.

Nya Lögarängsbadet får en 50x25 meter stor simbassäng med både tävlings- och träningsbanor och en hoppbassäng på 25x12,5 meter med ett djup på fyra meter. Dessutom kommer det att finnas en undervisningsbassäng, en barnbassäng och ett gym. Servering och föreningslokaler kommer också att finnas i badhuset.

– NCC har god erfarenhet av den här typen av samverkansprojekt. Badhusprojekt präglas av en hög komplexitet med många aktörer involverade och i dessa sammanhang är partneringmodellen helt överlägsen, säger Henrik Landelius, chef för NCC Building Sweden.

Den nya simhallen beräknas stå klar för invigning våren 2019.

Ordern registreras i det första kvartalet 2017 i affärsområdet Building. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Karlsson, projektchef, NCC Building, +46 (0)70 514 74 36

Anna Trane, Head of Corporate Media Relations, NCC, +46 (0)70 884 74 69

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s bildbank

Denna information är sådan information som NCC AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 januari 2017 kl. 08:00 CET.

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 62 Mdr SEK och 18 000 anställda 2015. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.