NCC bygger kontorshus åt KLP i Trondheim

NCC ska på uppdrag av KLP Eiendom AS bygga kontorshuset Teknostallen om drygt 47 000 kvadratmeter i centrala Trondheim. Uppdraget beräknas vara färdigställt 2025 och ordervärdet uppgår till cirka 900 MSEK.

Illustration: Pir II / NCC

Projektet startade i början av 2021 med en inledande samverkansfas. Parterna har tillsammans med ansvarig arkitekt tagit fram ett koncept och lösningar för att skapa ett modernt kontorshus med flexibla arbetsmiljöer. Nu har entreprenadkontrakt tecknats.

– Det här är tredje gången vi bygger åt KLP i Trondheim. Förutom lösningar för själva kontorshuset har vi lagt stor vikt på att arbeta fram en optimal byggprocess med hela projektets livscykel i åtanke. Det här blir ett av Norges mest spännande och moderna kontorshus och vi är glada över att vara en del av projektet, säger Catarina Molén-Runnäs, affärsområdeschef NCC Building Nordics.

Teknostallen ligger i centrala Trondheim och kommer i huvudsak innehålla kontorsytor men även gym, restauranger, service och kommersiella lokaler i bottenplan. På taket kommer en löparbana och rekreationsområde att byggas.

Byggnaden som har bland annat solcellssystem och lågenergilösningar ska certifieras enligt BREEAM Excellent och Well Platinum.

Byggnationen startar i början av 2022 och beräknas vara färdigställt i tredje kvartalet 2025.

Uppdraget är en totalentreprenad och ordervärdet om cirka 900 MSEK orderregistreras i fjärde kvartalet 2021 i affärsområde NCC Building Nordics.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tove Stål, presschef NCC Group, 076-521 61 02

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2020 omsatte NCC ca 54 miljarder SEK och hade 14 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.