NCC ger 1 miljon kronor till hjälporganisationer med barnen i fokus

NCC ger 1 miljon kronor till hjälporganisationer med fokus på barn istället för julklappar till kunder och personal. Anställda och kunder har fått vara med och välja vilken organisation som får mest pengar. Mest får Läkare utan Gränser 500 000 kr, Unicef får 250 000 och Plan International lika mycket.

-Istället för att skicka julklappar ger vi till dem som behöver det mest, barn i utsatta områden. I år har vi valt ut 3 organisationer som hjälper de som varje dag arbetar för att öka hälsa, trygghet och kunskap för dem som lever i flykt och fattigdom, säger Håkan Broman tillförordnad koncernchef för NCC.

Gemensamt för de tre nominerade verksamheterna är att de är riktade främst till barn.

Läkare utan gränser arbetar i flyktinglägret Shatila i Libanon sedan 2013. I Shatila lever runt 30 000 flyktingar under väldigt svåra förhållanden. Fokus för Läkare utan gränsers insatser är vård för barn och gravida kvinnor.

- Det är tack vare privata gåvor som Läkare Utan Gränser kan fortsätta vara oberoende och på plats där behoven är som störst och vi behövs mest. Vi är glada att ni är med oss i vårt arbete att rädda liv och lindra nöd, säger Mari Mörth, generalsekreterare, Läkare Utan Gränser.

I Guatemala arbetar Plan International med att ge fler fattiga barn, framför allt flickor, möjlighet att gå i skolan. Förutom de självklara fördelarna med att gå i skolan – att kunna läsa, skriva och räkna ger förstås möjligheter att skaffa andra yrken än de traditionella – löper unga flickor mindre risk att bli tidigt gravida eller bortgifta.

UNICEF är FN:s barnfond. I Östtimor, där många barn drabbas av sjukdomar till följd av orent vatten och undermålig sanitet, arbetar UNICEF bland annat med att ta fram standarder för hur vatten ska hanteras och transporteras. Detta är insatser som kommer att få stor positiv inverkan på samhället och förbättra barnens levnadsmiljö.

-Vi ser ett stort engagemang både hos våra medarbetare och kunder som har varit med och valt den organisation de anser ska få det största bidraget. I år blev det Läkare utan gränser. Alla tre organisationer utför ett mycket betydelsefullt arbete där de verkar, säger Ann-Lindell Saeby, EVP & Head of Corporate Relations på NCC.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ann Lindell Saeby, EVP & Head of Corporate Relations, NCC, ann.lindell.saeby@ncc.se 076 899 98 48  

Anna Lind, Head of External Group projects, NCC  anna.lind@ncc.se, 070 553 62 31

Anna Trane, Head of Corporate Media Relations, NCC anna.trane@ncc.se, 0708 84 74 69

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 53 Mdr SEK och 17 000 anställda 2016. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.