NCC bygger ny skola i Oxelösund

NCC ska tillsammans med Oxelösunds kommun i Södermanland, bygga Oxelöskolan med plats för 520 elever. Skolan byggs för att möta kommunens snabba befolkningstillväxt. Ordervärdet uppgår till 190 MSEK.

 

Illustration: LLP arkitektkontor

– Oxelösunds kommun är en kommun med stor inflyttning och vi blir snabbt fler invånare. Vi är i stort behov av att möta vårt ökade elevantal så bygget av en ny skola är mycket efterlängtat, säger Johan Persson, kommunchef, Oxelösunds kommun.

Skolan kommer att rymma 520 elever från förskoleklass upp till årskurs 6 och får inspirerande och kreativa lärmiljöer. Den blir cirka 7 500 kvadratmeter stor och kommer att byggas i tre våningsplan, två för skolverksamhet och ett för teknikutrymmen. En idrottshall samt lokaler för kommunal musikskola och särskola kommer också att inrymmas i skolan.

Oxelöskolan byggs enligt certifieringen Miljöbyggnad Silver, som innebär stort fokus på sunda byggmaterial, bra akustik, låg energiförbrukning och ett bra inneklimat. På husets tak placeras solceller. I anslutning till skolan byggs en fin utemiljö med till exempel lekutrustning och en bollplan som kan användas både under och efter skolans öppettider.

Uppdraget är en totalentreprenad och samarbetet sker i partnering. En strukturerad samarbetsform där NCC och Oxelösunds kommun tillsammans ska lösa uppdraget i öppen dialog och med projektets bästa i fokus.

– NCC är en av de aktörer som bygger flest skolor i Sverige just nu och dessa erfarenheter tar vi med oss när vi nu startar upp detta spännande projekt i Oxelösund. Vi ser också fram emot att arbeta i partnering tillsammans med kommunen vilket kommer ge ett gott slutresultat, säger Jonas Bergström, produktionschef NCC Building Sweden.

Byggstarten är planerad till början av 2019. Under hösten 2018 har markförberedande arbete utförts. Skolan beräknas vara färdigbyggd till årsskiftet 2020/2021.

Affären uppgår till 190 MSEK och orderregistreras under första kvartalet 2019 i affärsområdet NCC Building Sweden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Bergström, produktionschef NCC Building 070-532 84 28
Anni Axelsson, kommunikationsansvarig Mellan/Nord NCC Building, 070-205 32 87

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank  

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på närmare 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.