NCC bygger skola i Tibro

NCC ska tillsammans med Tibro kommun bygga en ny F-6 skola. Uppdraget sker i flera faser där parterna först planerar och tar fram riktkostnad för projektet och därefter sker byggnation. Projektet är ett partneringsamarbete och det totala ordervärdet uppgår till cirka 175 MSEK. 

– Våra befintliga skolor i kommunen har både ett stort upprustningsbehov och är för små trots de provisoriska paviljonger vi använder idag. Det är jätteroligt att vi nu ska bygga en helt ny skola som kommer att rymma cirka 500 elever, säger Samuel Willner, projektledare för projektet på Tibro kommun.

Den nya skolan kommer att bli tre-parallellig och ersätta Smulebergsskolan, som är en av Tibros tre F-5-skolor. De nya lokalerna kommer även att innehålla särskola, idrottshall med en spelyta på 20 gånger 40 meter, tillagningskök, matsal samt bibliotek/mediatek.

Projektet är ett partneringsamarbete mellan NCC och Tibro kommun och sker i tre faser. I de två första faserna arbetar parterna tillsammans med utformning, planering, framtagande av systemhandlingar, bygghandlingar samt en riktkostnad. I den tredje fasen sker byggnationen. Byggstart är planerad till augusti 2018 och skolan beräknas stå klar sommaren 2020.

– Vi har precis färdigställt två andra skolor i regionen med mycket gott resultat. Vi tar med oss de erfarenheterna när vi nu inleder vårt samarbete med Tibro kommun i att skapa en bättre och mer modern skolmiljö för eleverna på orten, säger Carl-Johan Appelberg, affärschef NCC Building.

I avtalet som parterna tecknat ingår en option på byggnation av ytterligare en skola för cirka 350-500 elever i Tibro. Kommunen har möjlighet att avropa optionen senast den sista december 2020.

Ordern beräknas registreras i det första kvartalet 2018 i affärsområdet Building.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Carl-Johan Appelberg, affärschef NCC Building, 0500-44 79 03
Lena Fridholm, kommunikationsansvarig Sverige Öst, 070-360 37 16

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 53 Mdr SEK och 17 000 anställda 2016. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.