Skånekommuner väljer NCC för asfaltsarbete

NCC har tecknat två ramavtal gällande underhållsbeläggning för Kävlinge kommun och Skurups kommun. Avtalen löper i maximalt fyra år med en total gemensam takvolym på cirka 30 MSEK.

Genrebild: NCC

Avtalen omfattar arbeten med fräsning, asfaltsbeläggningar, vägmarkering, anläggningsarbeten samt övriga arbeten i anslutning till dessa. Kommunerna gör successiva avrop efter behov.

– Det är en viktig del i hållbarhetsarbetet att underhålla gator och vägar, som kan behöva läggas om helt om de inte underhålls löpande. Gator och vägar i gott skick är dessutom en förutsättning för många viktiga samhällsfunktioner. Vi ser fram emot att fortsätta vårt goda samarbete med båda kommunerna, säger Christian Olsson, area manager, NCC Industry.

NCC Green Asfalt är NCC:s sätt att producera asfalt med lägre inverkan på miljön. Vid produktionen är fokus på minskad användning av fossila bränslen, energieffektivitet och återvinning. NCC Green Asphalt har lägre klimatavtryck men uppfyller ändå samma kvalitetskrav som ställs på konventionell asfalt.

Båda avtalen gäller ramavtal gällande underhållsbeläggning gäller i maximalt fyra år; två år med ytterligare två år som option. Avtalen har en total takvolym om cirka 30 MSEK som orderregistreras löpande i affärsområde NCC Industry.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Olsson, area manager, NCC Industry, +46705794082, christian.olsson@ncc.se
Carin Kärrberg, kommunikationspartner NCC Industry, carin.karrberg@ncc.se

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar bygg- och infrastrukturprojekt, produktion av asfalt och stenmaterial samt kommersiell fastighetsutveckling. 2022 omsatte NCC ca 54 miljarder SEK och hade 12 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.