NCC startar bygget av Kungälvs nya vattenverk

NCC och Kungälvs kommun har ingått ett partneringsamarbete för bygget av ett nytt vattenverk norr om Kungälv. Verket ska stå klart att leverera rent dricksvatten till Kungälvs kommun, Tjörn, Ale och Stenungssunds kommuner till sommaren 2018. Ordervärdet uppgår till cirka 300 MSEK.

Kungälv och intilliggande kommuner behöver trygga sin dricksvattenförsörjning och vi kommer tillsammans med NCC att bygga en toppmodern anläggning utrustad med den senaste tekniken för vattenrening, säger Maria Sondell, projektledare på Kungälvs kommun.

Kungälvs vattenverk byggs i två etapper. Den första etappen ska vara i drift senast sommaren 2018. Fullt utbyggt kommer verket som har Göta älv som råvattenkälla att kunna leverera 1 080 kubikmeter vatten i timmen.

– Det är oerhört stimulerande att jobba med den här typen av hållbara lösningar för samhället. Vi har sedan i höstas arbetat tillsammans med Kungälvs kommun med projektering och dimensionering av det nya vattenverket. Nu går vi in i nästa fas i partneringssamarbetet med detaljprojektering så att vi inom kort kan starta bygget. Detta sker senast under maj månad, säger Svante Hagman, affärsområdeschef, NCC Infrastructure.

Affären orderregistreras i det andra kvartalet 2016 i affärsområde NCC Infrastructure.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Johansson, Affärschef vatten-och miljöteknik, NCC Infrastructure,  +46 (0)70 088 71 98

Anna Trane, Head of Corporate Media Relations, NCC, +46 (0)70 884 74 69

NCC:s presstelefon 08-585 519 00 eller press@ncc.se

Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 maj, kl. 08:00.

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 62 Mdr SEK och 18 000 anställda 2015. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.