Delårsrapport för andra kvartalet och första halvåret 2023

Ökad orderingång och högre vinst.

– NCC har haft ett bra kvartal med god orderingång och ett högre rörelseresultat. Det finns god efterfrågan i många segment, säger Tomas Carlsson, vd NCC.
 

 • God orderingång och stark orderstock i alla affärsområden
 • Rörelseresultatet i Infrastructure förbättras systematiskt
 • Byggverksamheten har stabil omsättning men påverkas av lägre marginaler
 • Industry har högre rörelseresultat än föregående år
 • Kassaflödet är säsongsmässigt negativt


Andra kvartalet 2023

 • Orderingången uppgick till 14 691 (12 763) MSEK
 • Nettoomsättningen uppgick till 14 854 (14 001) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 503 (474) MSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 493 (464) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till 407 (383) MSEK
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 4,17 (3,59) SEK
   

Första halvåret 2023

 • Orderingången uppgick till 30 979 (29 398) MSEK
 • Nettoomsättningen uppgick till 27 319 (24 113) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 655 (304) MSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 678 (289) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till 560 (236) MSEK
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 5,73 (2,20) SEK
   

Informationsmöte
NCC:s vd och koncernchef Tomas Carlsson och ekonomi- och finansdirektör Susanne Lithander presenterar halvårsrapporten vid en audiocast och telefonkonferens den 18 juli 2023 kl. 09.00. Presentationen hålls på engelska. Presentationsmaterial kommer att finnas på ncc.se/ir från cirka kl. 08.00.

Länk till audiocast

För att delta per telefon vänligen ring något av följande nummer fem minuter före konferensen startar.

SE: +46 8 505 100 31
UK: +44 207 107 06 13
US: +1 631 570 56 13
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Susanne Lithander, ekonomi- och finansdirektör (CFO), +46 730 37 08 74
Maria Grimberg, kommunikationsdirektör & IR-ansvarig, +46 708 96 12 88

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Denna information är sådan information som NCC AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juli, 2023 kl. 07.10 CEST.

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar bygg- och infrastrukturprojekt, produktion av asfalt och stenmaterial samt kommersiell fastighetsutveckling. 2022 omsatte NCC ca 54 miljarder SEK och hade 12 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.