NCC:s återvunna asfalt lika het nu som för 45 år sedan

NCC:s unika metod att återvinna asfalt direkt på vägen, Repaving, togs till Sverige på 70-talet då ökade oljepriser ledde till ett behov av billigare upprustningsmetoder. Än idag, cirka 45 år senare, är detta fortfarande det mest miljövänliga sättet att rusta upp asfalterade vägar.

– Upprustning och omläggning av asfalterade vägar är ett ständigt återkommande behov överallt i landet. Med Repavingmetoden minskar vi både åtgången av sten och bindemedel och minskar transporterna vid omläggning vilket oftast blir en mer miljövänlig och ekonomisk hållbar metod än att enbart lägga helt ny asfalt, säger Kenneth Eriksson, Trafikverket i Örebro län.

Metoden att återvinna direkt på vägen har NCC arbetat med sedan i början av 70-talet, då oljekrisen gjorde att kostnaderna för asfalten rusade i höjden. Metoden hämtades då av NCC till Sverige och Europa från USA med syfte att hitta ett billigare sätt att underhålla asfalterade vägar som fått trafikfarliga spår.

Tekniken går ut på att först värma upp vägytan med hjälp av högeffektiva gasolbrännare och göra den bearbetningsbar. Den befintliga asfalten omfördelas till en jämn yta så att spåren försvinner innan man lägger på den nya massan på ett avjämnat och varmt underlag. Detta ger bättre förutsättningar för god packning även vid tunna beläggningar. Genom maskinens konstruktion sker en viss återblandning av den tillförda massan, vilket minskar separationsrisken och ger ett asfaltslager med hög kvalitet.

– Vi måste värna om våra naturtillgångar och arbeta mer med återvinning i hela samhället. Vi har därför investerat i en helt ny Repavingmaskin från samma amerikanska företag som vi köpte utrustning från på 70-talet och investeringen är viktig för att vi även i framtiden ska ligga i absolut framkant vad gäller den gröna asfaltsnäringen, säger Lars Halldin, ansvarig för Repaving inom NCC Industry.

Då den befintliga massan återvinns, minskar behovet av nytillverkad massa med 50 procent vilket minimerar transporterna och sparar naturens resurser. Det blir även en betydande minskad åtgång av det oljebaserade bindemedlet bitumen.

– När vi började arbeta med Repaving på 70-talet var miljön inte i fokus, utan då var det främst en kostnadsfråga. Men tack vare ständiga förbättringar av både arbetssätt och nya maskiner gör att NCC efter 45 år fortfarande är unika och kan erbjuda det mest miljö- och kostnadseffektiva sättet att underhålla asfalterade vägar, säger Lars Halldin.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lars Halldin, regionchef NCC Industry Asfalt, 070-203 34 22
Tove Stål, presschef NCC Sverige, 076-521 61 02

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 53 Mdr SEK och 17 000 anställda 2016. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.