NCC bygger sjukhem i Tromsö för 120 MSEK

NCC bygger sjukhem i Tromsö för 120 MSEK NCC har i samarbete med sitt norska dotterbolag NCC Eeg-Henriksen fått en order från Tromsö kommun i Norge om att uppföra sjukhem och vårdbostäder för dementa. 2 Projektet omfattar totalt ca 10.000 m och kontraktsumman uppgår till ca 120 MSEK. Sjukhemmet skall vara inflyttningsklart i november 1999. För ytterligare information, kontakta: Distriktschef Stig Brandtzæg på telefon 77 63 52 79, Regionchef Ole Steiner Holten på telefon 73 53 89 26 eller Projektchef Sidsel Jerkö,Tromsö kommun byggförvaltningen på telefon 77 62 08 00 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/27/19981027BIT00050/bit0001.doc