NCC tilldelas kontrakt för järnväg i Norge på 1,7 miljarder SEK av Bane NOR

NCC har tilldelats bygget av järnvägssträckningen Venjar–Eidsvoll norr om Oslo av Bane NOR. Tilldelningen skedde den 6 juli och igår löpte överklagandetiden ut. Ordervärdet uppgår till cirka 1,7 Mdr SEK och kontraktet förväntas undertecknas senast den 4 oktober i år.

– Det är mycket glädjande att vi fått detta uppdrag av Bane NOR tack vare vår kompetens inom järnvägsbyggande. Infrastrukturmarknaden i Norge är stor och vi ser goda möjligheter för NCC i Norge, säger Kenneth Nilsson, affärsområdeschef NCC Infrastructure.

NCC ska bygga ett cirka fyra kilometer långt nytt spår parallellt med befintliga spår från Venjar till Eidsvolls station. I kontraktet ingår även en betongtunnel på 380 meter samt ett antal broar och viadukter.

– Det här är ett projekt som passar vår kompetens och organisation mycket bra. De senaste åren har NCC genomfört framgångsrika projekt för Bane NOR, bland annat projektet Storberget i Porsgrunn, säger Per Jonsson, divisionschef NCC Civil Engineering Norge.

Byggstart är planerad till hösten 2018 och projektet utförs som en generalentreprenad. Det nya dubbelspåret ska tas i bruk hösten 2022 och arbetena ska vara helt slutförda sommaren 2023.

Ordervärdet om cirka 1,7 Mdr SEK beräknas registreras i affärsområdet NCC Infrastructure vid undertecknandet, i det fjärde kvartalet 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Jonsson, divisionschef NCC Civil Engineering Norge, +46 (0)703 89 03 60

Anna Trane, Head of Corporate Media Relations NCC, +46 (0)708 84 74 69

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på närmare 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.