Försäljningen av NCC Road Services i Danmark till Arkil fullföljs inte

I juli 2020 ingick NCC ett avtal med Arkil om att avyttra vägservice-verksamheten i Danmark med 200 medarbetare. Avyttringen var villkorad av godkännande från de danska konkurrensmyndigheterna, och med möjlighet att dra tillbaka beslutet om villkoren inte hade uppfyllts vid en viss tidpunkt. Arkil har nu beslutat att använda den möjligheten.

Processen med konkurrensmyndigheterna har tagit längre tid än väntat och Arkil har beslutat att använda möjligheten som avtalet ger att dra tillbaka köpet. NCC kommer att fortsätta driva verksamheten, samtidigt som man kommer se över alternativen för avyttring framöver.

– NCC Road Services i Danmark är en sund verksamhet som löser en mängd olika uppgifter för både offentliga och privata kunder. Vi har dedikerade medarbetare som fortsätter att arbeta effektivt för att vinna och leverera enlig våra avtal, säger Kenneth Nilsson, affärsområdeschef NCC Infrastructure.

NCC Road Services Danmark har ett antal driftsavtal och är specialiserade inom områden som sopning, underhåll av vägkanter, skyltar och trafikflöden, ogräsbekämpning och platsgjutna kantstenar. Road Services Danmark arbetar rikstäckande via sju regionkontor. Verksamheten har cirka 200 anställda.

NCC Road Services i Danmark och Norge redovisas som en del av segmentet Övrigt & elimineringar i NCC:s finansiella rapporter. Vägserviceverksamheten i Sverige och Finland avyttrades under 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tove Stål, Head of Group External Relations NCC, +46 (0)76 521 61 02
NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2020 omsatte NCC ca 54 miljarder SEK och hade 14 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.