NCC bygger ut Axel Ebbes konsthall i Trelleborg

På uppdrag av Trelleborgs kommun ska NCC renovera och bygga till Axel Ebbes konsthall i Trelleborg. Uppdraget är en utförandeentreprenad och ordervärdet uppgår till cirka 50 MSEK.


Bild: Liljewall Arkitekter

– Äntligen kan vi tillsammans med NCC komma igång med om- och tillbyggnaden av Axel Ebbes konsthall, som när den är slutförd på ett ännu bättre sätt kan visa Axel Ebbes konst och bidra till nya perspektiv på konstnären, säger Ola Lundin, museichef, Trelleborgs museer.

Axel Ebbe skänkte sitt livsverk i form av skulpturer och bildkonst till Trelleborgs kommun 1933. Konsthallen uppfördes 1935 och är en stilren funkisbyggnad i material så som tegel, natursten och betong. Denna befintliga byggnadskropp är att betrakta som särskild värdefull bebyggelse och ska således renoveras med varsamhet.

NCC:s uppdrag består av renovering av befintlig konsthall samt tillbyggnad av en ny del i två plan plus källare som ansluter till befintlig konsthall. Tillbyggnaden utförs i platsgjuten betong med fasad i infärgad betong och kommer att innehålla ny entré, foajé, ateljé, utställningslokaler, personalutrymmen och teknikutrymmen. De två byggnaderna sammanbyggs genom en glasgång mellan de två huskropparna. Förutom att nödvändigt underhåll görs ger renoveringen också möjlighet att möta lagkrav om tillgänglighet.

NCC ska också utföra markarbeten på både tomtmark och anslutande gatumark samt anläggning i direkt anslutande parkmark. Arbetet påbörjas i december och den nya konsthallen beräknas står klar våren 2025.

– NCC har erfarenhet av liknande varsamma renoverings- och tillbyggnadsuppdrag, som till exempel Skissernas museum i Lund. Nu ser vi fram emot att även utveckla och tillgängliggöra Axel Ebbes konsthall, säger Magnus Jarebrant, affärschef NCC Building Sverige.

Ordervärdet för affären uppgår till cirka 50 MSEK och orderregistreras i fjärde kvartalet 2023 i affärsområde NCC Building Sverige.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Jarebrant, affärschef NCC Building Sverige, 076-521 55 27, magnus.jarebrant@ncc.se
Ann-Katrin Johansson, kommunikationspartner syd NCC, 076-521 53 43, ann-katrin.johansson@ncc.se

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar bygg- och infrastrukturprojekt, produktion av asfalt och stenmaterial samt kommersiell fastighetsutveckling. 2022 omsatte NCC ca 54 miljarder SEK och hade 12 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.