NCC fortsätter renovera vattenvägarna i Korsnäs

NCC:s uppdrag att renovera vattenvägarna i Korsnäs, Dalarna, går in i nästa fas. Nu ska NCC bygga ytterligare en av tre huvuddelar i projektet – det är dags att färdigställa intagsdelen med bland annat dammluckor. Ordervärdet för delprojektet är cirka 60 MSEK.

Renoveringen av Korsnäs vattenvägar pågår för fullt. Foto: NCC

Korsnäs kraftstation ligger i Korsnäsströmmen alldeles vid utloppet till Runn. Kraftverket byggdes redan 1908-1909. Nu fortsätter arbetet med upprustning och förbättring i och runt omkring området. På uppdrag av Falu Energi & Vatten skapar NCC nya vattenvägar för att minska risken för översvämningar samt en fiskväg som blir en förbindelse förbi kraftstationen.

Projektet bedrivs i samverkan mellan Falu Energi & Vatten och NCC ända sedan starten av den första huvuddelen 2022.

– Arbetet med vatten- och fiskvägarna rullar på bra. Det här är ett viktigt projekt för Falu kommun då översvämningsriskerna är stora och anläggningen är gammal. Att vi får möjlighet att arbeta i samverkan är en stor fördel då det innebär transparens och korta beslutsvägar, säger Mathias Bladlund som är ansvarig chef på Falu Energi & Vatten.

NCC har i delprojekt 1 börjat arbetet med kanalen, och bland annat byggt nya kanalmurar i platsgjuten betong. I nu påbörjade delprojekt 2 ska dessa färdigställas med bland annat nya luckor, och dessutom ska NCC bygga färdigt fiskvägen som löper runt verket.

– Vi har fått i uppdrag att bygga om den bro som korsar kanalen, vilket ställer extra höga krav på oss när det gäller hantering av tid och logistik. Det här ett projekt som går mycket bra och vårt samarbete med Falu Energi & Vatten fungerar utmärkt. Nu ser vi fram emot att göra klart den här nya fasen, säger Jonas Olsson, projektchef NCC Infrastructure.

Planen är att projektet ska vara klart våren 2024 i tid för den kommande vårfloden. Ordervärdet är cirka 60 MSEK och orderregistreras i andra kvartalet i affärsområde NCC Infrastructure.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Amelie Winberg, Presschef NCC Sverige, 0702-2113 72, amelie.winberg@ncc.se
Jonas Olsson, projektchef NCC Infrastructure, 0790787016 jonas.1.olsson@ncc.se

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar bygg- och infrastrukturprojekt, produktion av asfalt och stenmaterial samt kommersiell fastighetsutveckling. 2022 omsatte NCC ca 54 miljarder SEK och hade 12 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.