Förändring av NCC:s inköpsverksamhet och riskhantering för förbättrad lönsamhet

För att öka fokus på inköp i NCC i syfte att öka lönsamheten i bolaget placeras inköp direkt under Harri Savolainen som ingår i koncernledningen. Samtidigt samordnas NCC:s riskhantering i en enhet under Legal Affairs.

- NCC gör inköp varje år för runt 40 miljarder SEK. Inköpsverksamheten är en fundamental del av vårt strategiska arbete för att höja lönsamheten inom NCC. Genom att lägga denna funktion direkt under Harri Savolainen i koncernledningen får vi ytterligare fokus på detta centrala område, säger Håkan Broman tf koncernchef för NCC.

Harri Savolainen som idag är chef för Operational Support och IT och medlem i koncernledningen övergår i mars till en renodlad roll som inköpschef för NCC koncernen. Harri Savolainen har en gedigen erfarenhet från affären som linjechef och är mycket kunnig inom inköp.

Inköpsverksamheten organiserades om 2016 och centraliserades som en del i NCC:s nuvarande strategi. Strategin har varit framgångsrik och en ökad koordinering har skett sedan dess vilket också har inneburit lägre kostnader.

Peter Gjörup som idag är inköpschef övergår till att bli senior rådgivare till koncernchefen med särskilda frågor. 

Samtidigt samordnar NCC sin riskhantering i en enhet, Group Risk Management under NCC-koncernens Legal Affairs. Anders Esbjörnsson utses till chef för NCC Group Risk Management med uppdrag att samordna riskhanteringen inom NCC.

-Anders Esbjörnsson får i uppdrag att etablera ett gemensamt sätt att arbeta med riskhantering inom internrevision, säkerhet, compliance och försäkringsfrågor. Jag är övertygad om att en bättre samordnad riskhantering bidrar till att öka lönsamheten i våra projekt, säger Håkan Broman.

Förändringarna träder i kraft i mars.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Håkan Broman tf koncernchef, NCC 070 552 83 26

Anna Trane Head of Corporate Media Relations, NCC 0708 84 74 69

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på närmare 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.