Delårsrapport för andra kvartalet samt första halvåret 2021

God orderingång och fortsatt resultatförbättring

– Rörelseresultatet lyfter i entreprenadverksamheten. Vi upplever god efterfrågan, stark uthyrning i våra utvecklingsprojekt men Industry kan fortsatt förbättras, säger Tomas Carlsson, vd och koncernchef för NCC.

 • Ett bra kvartal för entreprenadverksamheten med god orderingång och högre rörelseresultat
 • Industry visar underliggande förbättringar, men rörelseresultatet tyngs av asfaltsverksamheten i Finland
 • God uthyrning i pågående fastighetsutvecklingsprojekt, inget projekt resultatavräknades i kvartalet
 • Kassaflödet säsongsmässigt negativt i kvartalet

Andra kvartalet 2021

 • Orderingången uppgick till 16 568 (12 730) MSEK
 • Nettoomsättningen uppgick till 12 745 (14 431) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 487 (483) MSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 476 (463) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till 388 (435) MSEK
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 3,61 (4,03) SEK

Första halvåret 2021

 • Orderingången uppgick till 30 822 (28 188) MSEK
 • Nettoomsättningen uppgick till 22 885 (26 197) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 344 (414) MSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 324 (373) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till 265 (351) MSEK
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,46 (3,25) SEK

 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Susanne Lithander, Ekonomi- och finansdirektör (CFO) 073-037 08 74
Maria Grimberg, Kommunikationsdirektör 070-896 12 88

Inbjudan till presentation av kvartalsrapport
NCC:s vd och koncernchef Tomas Carlsson samt ekonomi- och finansdirektör Susanne Lithander presenterar halvårsrapporten vid en audiocast och telefonkonferens den 21 juli kl. 09.00 (CEST). Presentationen hålls på engelska.

Presentationsmaterial kommer att finnas på www.ncc.se/ir från cirka kl. 08.00 (CEST). Länk till audiocast: https://ncc-live-external.creo.se/210721 För att delta per telefon vänligen ring något av följande nummer fem minuter före konferensen startar. SE: +46 8 505 583 58, UK: +44 333 300 9271, US: +1 833 526 83 84

Denna information är sådan information som NCC AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juli 2021 kl. 07.10 (CEST).
Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2020 omsatte NCC ca 54 miljarder SEK och hade 14 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.