NCC bygger nya rättsmedicinska lokaler till Institutet för hälsa och välfärd i Helsingfors

NCC har fått i uppdrag av det statliga fastighetsbolaget Senate Properties att bygga nya rättsmedicinska lokaler åt Institutet för hälsa och välfärd (THL) i Helsingfors. Ordern uppgår till drygt 300 MSEK och detta är ett av de största samarbetsprojekten för Senate Properties.

Den nya byggnaden ska inhysa THL:s rättsmedicinska obduktionslokal, rättsmedicinska laboratorium och rättsmedicinska center. Dessutom får byggnaden gemensamma lokaler som kan användas av hela campusområdet.

– Rättsmedicinsk verksamhet kräver en hög standard, i synnerhet när det gäller kraven på hygien- och säkerhetssystem. Att vi arbetar genom samverkan gör det också möjligt för tjänsteleverantörens experter att delta i planeringen och dela kunskap, säger Mika Soini, chef för NCC Building Finland.

Tilkkabackens campusområde består av flera olika byggnader, varav de äldsta är från 1960-talet. Den nya byggnaden som NCC ska bygga ersätter en gammal byggnad som ursprungligen användes som djurhem. Rivningsarbetet påbörjades i slutet av januari 2019. Den nya byggnaden väntas stå färdig i slutet av oktober 2020.

Ordern är på drygt 300 MSEK och registreras under andra kvartalet 2019 i affärsområdet NCC Building Nordics.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mika Soini, chef för NCC Building Finland, mika.soini@ncc.fi, +358 10 507 8711

Anna Trane, Head of Corporate Media Relations, NCC, anna.trane@ncc.se, + 46 708 84 74 69

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCCs bildbank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på drygt 57 Mdr SEK och 16 500 anställda 2018. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.