NCC bygger skolor i Helsingborg

NCC inleder ett strategiskt partneringsamarbete med Helsingborgs stad om tillbyggnad av två befintliga skolor samt option på nybyggnad av två skolor. I ett första skede ska parterna tillsammans planera, budgetera och projektera systemhandlingar i syfte att komma överens om en riktkostnad för uppdraget.

Samarbetet genomförs i så kallad strategisk partnering, en långsiktig samarbetsform, där de deltagande företagen genomför uppdraget med projektets bästa i fokus.

– Genom ett stabilt och långsiktigt samarbete med NCC får vi bra förutsättningar för att hitta hållbara och kostnadseffektiva lösningar för att bygga fler skolor i kommunen, säger Larry Edman, projektledare Helsingborgs stad.

De två skolorna som ska få en tillbyggnad är Högastenskolan i södra Helsingborg och Holstagårdsskolan i Laröd. Båda får en ny fristående skolbyggnad, Högastensskolan med två NO-salar, en hemkunskapssal samt klassrum och Holstagårdsskolan med musiksal, hemkunskapssal samt ett skolcafé i anslutning till utvändig terrass. Ordervärdet för detta arbete beräknas uppgå till cirka 60 MSEK.

– NCC har lång erfarenhet av att bygga skolor i samverkan och vår förhoppning är att tillsammans med Helsingborgs stad skapa skolor med en kreativ miljö och ett bra inomhusklimat som ger optimala förutsättningar för elevernas lärande, säger Jessica Snygg, affärschef NCC Building.

Projektet påbörjas omgående. Tillbyggnaderna av Högastenskolan och Holstagårdsskolan ska vara färdigställda till terminstarten 2018. Den tredje och fjärde skolan, som är nybyggnationer, har ingen fastställd placering eller tidplan ännu.

Affären med tillbyggnaderna orderregistreras i andra kvartalet 2017 i affärsområdet NCC Building.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jessica Snygg, affärschef NCC Building, +46 (0)70-088 82 61
Larry Edman, projektledare Fastighetsförvaltning Helsingborgs stad, +46 (0)732315687
Ann-Katrin Johansson, kommunikationsansvarig Syd NCC, +46 (0)76-521 53 43

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 53 Mdr SEK och 17 000 anställda 2016. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.