Ökad kapacitet på järnväg mellan Daglösen och Kil

NCC har fått i uppdrag av Trafikverket att bygga om och förhöja kapaciteten på den 7 mil långa järnvägssträckan mellan Daglösen och Kil. Projektet omfattar byggnation av två nya driftplatser, ombyggnation av ett tjugotal järnvägsövergångar och införande av fjärrstyrning. Ordern är värd 124,5 MSEK.

‑ I vår strategi ingår att vara med och utveckla det svenska infrastrukturnätet och sträckan mellan Daglösen och Kil är en viktig etapp av Trafikverkets  kapacitetshöjande  projekt. Genom de åtgärder som nu genomförs kan godstrafiken utökas och därigenom avlasta övriga hårt belastade stambanor. Våra tidigare erfarenheter från ett flertal genomförda järnvägsprojekt visar att vi har rätt kompetens för att hantera stora och komplexa projekt med många avancerade moment, säger Anna Arnfeldt, produktionschef på NCC.

Det är den tredje etappen på järnvägen mellan Ställdalen och Kil som NCC ska bygga om. Etapp tre avser den 7 mil långa sträckan mellan Daglösen och Kil. Uppdraget omfattar byggnation av två nya driftplatser i Geijersdal och Sandmon med samtidighet för 650 m långa tåg. NCC ska även bygga om 21 järnvägsövergångar och ett antal ersättningsvägar, samt införa fjärrstyrd linjeblockering.

Projektet drivs genom utökad samverkan med Trafikverket. Utökad samverkan är en samverkansform, där projektets nyckelaktörer löser ett uppdrag tillsammans i öppen dialog med projektets bästa i fokus.

Projektet, som sysselsätter cirka 20 medarbetare från NCC samt cirka 100 personer från underentreprenörer, startade i april 2016 och beräknas vara klart i december 2017. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lena Fridholm, Kommunikationsansvarig Öst, NCC Sverige, +46 703603716

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s bildbank 

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 62 Mdr SEK och 18 000 anställda 2015. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.