NCC:s och Volvos digitala tjänst för schaktmassor har under första året sparat 1 600 transporter i Göteborg

NCC tillsammans med Volvo Lastvagnar och Volvo Construction Equipment har testat en digital tjänst för att effektivisera lastning och bortforsling av schaktmassor. Under det första år som tjänsten använts i Trafikverkets projekt Västlänken, delprojekt Centralen, har 1 600 färre transporter behövts till och från projektet i centrala Göteborg.

Fotocollage: NCC/Volvo

På NCC:s arbetsplats deletapp Centralen i Trafikverkets projekt Västlänken, där över två miljoner ton schaktmassor ska transporteras under projektets gång, fanns stora miljö- och effektiviseringsvinster att göra genom att digitalisera arbetsflödena. Här föddes idén till tjänsten ”Effektiv utlastning”.

Genom att koppla upp lastbilar och grävmaskiner som arbetar för att forsla bort lera, jord och sten, schaktmassor, mot en digital våg kan lastkapaciteten nyttjas maximalt för varje transport som sker i ett byggprojekt.

– Hittills har vi lyckats minska trafiken till och från projektet med 11 procent, vilket motsvarar cirka 1 600 färre lastbilstransporter i centrala Göteborg under det första året som vi använt tjänsten. Det är riktigt roligt att se hur bra tjänsten har fungerat och vilka vinster den inneburit för staden och för projektet, säger Johan Nyström, produktionschef, NCC Infrastructure.

Tjänsten Effektiv utlastning som används i lastbilarna och grävmaskinerna som används i arbetet har utvecklats av Volvo Lastvagnar och Volvo Construction Equipment. Volvos grävmaskiner är utrustade med digitala vågar som löpande överför information till systemet. Målet är att lastbilen ska lastas optimalt, inte för mycket och inte för lite. Efter avslutad lastning meddelar grävmaskinerna lastbilen digitalt vilket material som är lastat, lastvikt samt vart lasten ska transporteras.

– Uppkopplade tjänster är av mycket stor betydelse för att minska miljöpåverkan och öka produktiviteten. Effektiv utlastning är ett bra exempel på detta. Genom det täta samarbetet med NCC har vi kunnat dra många lärdomar som gör att vi kan vidareutveckla tjänsten såväl som vårt arbetssätt. Båda våra företag har högt ställda miljöambitioner och samarbetet har betytt mycket för båda parter, säger Laura Stavby, projektledare hos Volvo Lastvagnar för detta projekt.

Med Effektiv utlastning har nyttjandegraden av lastbilarnas fraktvolym stigit till mellan 97-100 procent för varje transport.

– Men även arbetsmoment blir digitala där planeringen av arbete kan ske med en exakthet och beslut i produktionen kan fattas i realtid samt att det skapas en bättre och säkrare arbetsmiljö för både lastbilschaufförer, grävmaskinister och medarbetare i produktionen, säger Johan Nyström, NCC.

Effektiv utlastning utsågs även till finalist i utmärkelsen ”Årets hållbara projekt” i tävlingen CIO Awards.

– Grunden i hela projektresan har varit att förstå kundens process och dess utmaningar. Genom den förståelsen har vi skapat en lösning som blivit en vinst för våra kunder, vårt samhälle och för oss i Volvokoncernen. Detta har blivit möjligt genom ett tätt samarbete med NCC men också tack vare ett tvärfunktionellt samarbete inom AB Volvo, säger Lars-Ola Sjöström, ansvarig för tjänsteutveckling, Volvo Construction Equipment.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Nyström, produktionschef NCC Infrastructure, 070-686 91 85
Tove Stål, presschef NCC Sverige, tove.stal@ncc.se, 076-521 61 02

NCC:s presstjänst 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank 

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2019 omsatte NCC 58 miljarder SEK och hade 15 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.