Delårsrapport för andra kvartalet samt första halvåret 2019

Förändringsarbetet går vidare – stor orderstock


Andra kvartalet 2019

 • Orderingången uppgick till 16 070 (13 834) MSEK 
 • Nettoomsättningen uppgick till 14 610 (14 349) MSEK 
 • Rörelseresultatet uppgick till 411 (452) MSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 380 (427) MSEK 
 • Resultat efter skatt uppgick till 322 (341) MSEK 
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,85 (3,12) SEK 
 • Omstruktureringskostnader uppgick till cirka 20 MSEK


Första halvåret 2019

 • Orderingången uppgick till 31 572 (31 355) MSEK 
 • Nettoomsättningen uppgick till 26 044 (25 244) MSEK 
 • Rörelseresultatet uppgick till 59 (88) MSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 9 (55) MSEK 
 • Resultat efter skatt uppgick till 8 (45) MSEK 
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,03 (0,39) SEK 


Kontaktinformation
Susanne Lithander, Ekonomi- och finansdirektör NCC, +46 (0)73-037 08 74
Maria Grimberg, Kommunikationsdirektör och ansvarig för Investor Relations, NCC, +46 (0)708 96 12 88

Informationsmöte
NCC:s vd och koncernchef Tomas Carlsson och ekonomi- och finansdirektör Susanne Lithander presenterar kvartalsrapporten vid en telefonkonferens den 19 juli kl 09.00 (CET). Presentationen hålls på engelska. Presentationen kan följas via audiocast eller per telefon. Presentationsmaterial för telefonkonferensen kommer att finnas på www.ncc.se/ir från kl 08.30 (CET).

Länk till audiocast: https://ncc-live-external.creo.se/190719

För att delta per telefon vänligen ring; Sverige +46 8 505 583 56, UK +44 3333 009 265, eller US: +1 833 526 8383 fem minuter innan konferensen startar.

Denna information är sådan information som NCC AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juli 2019 kl. 07.10 CET.

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på drygt 57 Mdr SEK och 16 500 anställda 2018. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.