NCC bygger klinik för St.Olavs hospital i Trondheim

NCC har fått i uppdrag av St.Olavs hospital HF att bygga en ny säkerhetsklassad klinik, för psykiatrisk vård i Østmarka, Trondheim. Ordern uppgår till närmare 300 MSEK och projektet genomförs som en totalentreprenad.

Illustration: Karlsson, Schønherr och RATIO

Den nya byggnaden ska ta över samtliga funktioner som finns inrymda i dagens sjukhus på Brøset i Trondheim för psykiatrisk vård.

– Det här är första gången det uppförs en regional säkerhetsklassad byggnad i Norge, och det ger oss möjlighet att bygga en klinik som är funktionell och anpassad till just den här patientgruppen, säger projektledare Bjørn Remen från Sykehusbygg HF.

Arbetet med att utveckla kliniken inleddes i augusti 2018 och NCC har tillsammans med St.Olavs hospital utvecklat en byggnad med en byggareal om 6 750 kvadratmeter, samt stora utomhusytor. Den psykiatriska kliniken i Østmarka ska enligt plan vara klar i september 2021.

St.Olavs hospital har länge haft behov av bättre anpassade lokaler för psykiatrisk vård. De befintliga lokalerna byts nu ut mot moderna lokaler anpassade till målgruppen. NCC har erfarenhet av liknande byggen både i Sverige och Danmark.

– Vi är mycket nöjda med detta avtal med St.Olavs hospital. Projekteringen tillsammans med St. Olavs hospital, har varit inspirerande och konstruktiv. Vi ser fram emot att sätta igång med byggnadsarbetet och gläder oss åt att få uppföra en funktionell klinik anpassad till patienter, anställda och besökande, säger Lars Petter Gamlem, distriktschef för NCC Building Norway.

Ordern om närmare 300 MSEK orderregistreras i det andra kvartalet 2019 i affärsområde NCC Building Nordics.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Petter Gamlem, distriktschef på NCC Building Norway +47 982 65,665

Anna Trane, Head of Corporate Media Relations, NCC +46 708 84 74 69

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på drygt 57 Mdr SEK och 16 500 anställda 2018. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.