NCC bygger Valle Vision i Oslo

NCC har tecknat avtal med Union Eiendomskapital, genom fonden UREF II Holding, om att bygga Valle Vision i Oslo. Kontorshuset omfattar 22 300 kvadratmeter och är den tredje etappen av Valle-området i Oslo. Ordervärdet uppgår till cirka 500 MSEK.Illustration: Goldbox

– Tre entreprenörer lämnade anbud för uppdraget och det är mycket glädjande att NCC hade ett bra erbjudande, högt engagemang och var professionella när det gäller pris, kvalitet och leveranssäkerhet. Vi som beställare ser fram emot byggstart och vidare samarbete för att förverkliga ett stort byggprojekt, säger Lars-Erik Wogsted, Union.

Valle Vision kommer bestå av 14 våningar samt två våningar under mark. Kontorslokalerna kommer att vara moderna och fastigheten kommer att byggas i samma arkitektoniska stil som tidigare Valle-projekt. Projektet kommer att miljöcertifieras enligt BREEAM, nivå Excellent.

NCC har tidigare både byggt och utvecklat de två första etapperna i området med projekten Valle Wood och Valle View. Samtliga etapper inklusive byggrätter även för en fjärde etapp såldes till Union Eiendomskapital 2019.

– Nu bygger vi vidare i området där NCC varit en aktiv part i stadsutvecklingen under många år. Vårt erbjudande har visat sig vara konkurrenskraftigt även i denna entreprenadupphandling, vilket gläder mig. Efter att ha byggt två banbrytande kontorsbyggnader i området har vi en vältrimmad och erfaren projektorganisation på plats som är redo för uppdraget, säger Catarina Molén-Runnäs, affärsområdeschef NCC Building Nordics.

Byggnationen inleds under hösten 2021 och huset beräknas vara färdigställt under tredje kvartalet 2023.

Uppdraget är en totalentreprenad och ordern registreras i tredje kvartalet 2021 i affärsområde NCC Building Nordics.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Markus Stellander, avdelningschef NCC Building Norge, + 45 975 96 293
Tove Stål, Head of Group External Relations, 076-521 61 02

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2020 omsatte NCC ca 54 miljarder SEK och hade 14 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.