NCC moderniserar reningsverk i Uppsala

NCC har fått i uppdrag av Uppsala Vatten att upprusta och modernisera reningsverket Kungsängsverket. Det behövs för att klara Uppsalas befolkningstillväxt och ökade krav på en effektiv och robust avloppsvattenrening. Ordervärdet är cirka 270 MSEK.   


Bild: Uppsala Vatten

Uppsala fortsätter att växa och kommunens befolkning beräknas nå 320 000 personer till 2050. Befolkningsökningen är den huvudsakliga anledningen till att Uppsala Vatten behöver upprusta och modernisera avloppsreningsverket Kungsängsverket.

– Tillsammans med NCC ska vi nu modernisera reningsverket. NCC har stor erfarenhet av att arbeta med VA-projekt, vilket var en avgörande faktor när vi upphandlade entreprenör. Deras expertkunskaper och det faktum att de kunde erbjuda ett förslag som var ekonomiskt fördelaktigt för Uppsalaborna gjorde att vi valde NCC för det här uppdraget, säger Hans Hörting, projektledare på Uppsala Vatten.

Med planerad start i september 2021 ska NCC bygga en ny anläggningsdel för grovrening som ska ersätta en befintlig anläggning samt bygga två nya reningsbassänger. De två nya bassängerna ska byggas i samma läge som de gamla men lite närmare varandra och förses med en gemensam överbyggnad och teknikutrymme.

NCC har flera liknande pågående projekt inom området och arbetet utförs tillsammans med experter inom vatten- och miljöteknik.

– Sveriges vatten- och avloppsanläggningar är i stort behov av att moderniseras och investeringsbehovet är stort. Tillsammans med Uppsala Vatten framtidssäkrar vi nu stadens avloppsrening, säger Kenneth Nilsson, affärsområdeschef NCC Infrastructure.   

Byggstart för projektet är planerad till september 2021 och det beräknas vara klart i september 2024. Affären uppgår till cirka 270 MSEK och orderregistreras i affärsområde NCC Infrastructure i andra kvartalet 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Wisam Sager, projektchef, NCC Infrastructure, 070-621 41 05, wisam.sager@ncc.se
Amelie Winberg, presschef NCC Sverige, 070-221 13 72, amelie.winberg@ncc.se 

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2020 omsatte NCC 54 miljarder SEK och hade 14 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.