NCC bygger 111 hyreslägenheter i Linköping

NCC ska tillsammans med Stångåstaden AB bygga 111 hyreslägenheter i nya stadsdelen Ebbepark i centrala Linköping. Uppdraget är en totalentreprenad och ordervärdet uppgår till cirka 140 MSEK.

Illustration: Winell & Jern Arkitekter

– Kvarteret Dynamiken kommer att göra skäl för sitt namn och blir en häftig mix av bostäder och verksamhet. Här är tanken att det ska sjuda av aktivitet dygnet runt. Vi ser att intresset för att bo i Ebbepark är stort och det känns bra att vara i startgroparna för att börja bygga fler bostäder. Det känns även positivt att det varit ett stort intresse bland entreprenörer att vara med oss och bygga nästa kvarter i Ebbepark, säger Fredrik Törnqvist, vd på Stångåstaden.

NCC:s uppdrag är att bygga två bostadshus med totalt 111 hyreslägenheter. Husen uppförs i kvarteret Dynamiken som får yteffektiva lägenheter och lokaler i bottenplan. De flesta av lägenheterna får 1-2 rum och kök och några blir i storleken 3-5 rum och kök.  

Ebbepark planeras med fokus på hållbarhet och resurseffektivitet. Bostäderna uppförs enligt Miljöbyggnad nivå Silver som ställer höga krav på till exempel låg energianvändning, bra inomhusmiljö och sunda material.

– Vi har tidigare färdigställt över 350 lägenheter i kvarteret Agraffen tillsammans med Stångåstaden och ser nu fram emot att skapa fler bostäder för Linköpingsborna. Att Stångåstaden väljer att starta ett större nyproduktionsprojekt i dessa tider är självklart mycket glädjande och ett viktigt bidrag till att hålla igång samhällsekonomin och säkra arbetstillfällen, säger Marcus Sandlund, affärschef NCC Building Sweden.

Ebbepark växer fram i ett äldre industriområde mellan Linköpings universitetet och centrum. Utvecklingen är ett samarbete mellan flera byggherrar och kommer att bestå av totalt 750 bostäder, företagsmiljöer och lokaler för offentlig verksamhet när området är färdigt.

Uppdraget är en totalentreprenad. Projektering påbörjas omgående och byggnationen planeras starta under andra kvartalet 2021. Bostäderna beräknas stå klara våren 2023.

Affären om cirka 140 MSEK orderregistreras i fjärde kvartalet 2020 i affärsområde NCC Building Sweden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marcus Sandlund, affärschef NCC Building Sweden, 070-088 73 75
Linda Sällström, kommunikationspartner NCC, 08-585 518 70

NCC:s presstjänst 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2019 omsatte NCC 58 miljarder SEK och hade 15 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.