Istället för julklappar:NCC:s juldonation - 1 miljon till Ingenjörer utan gränser

Istället för julklappar till medarbetare ger NCC 1 miljon kronor till organisationen Ingenjörer utan gränser. Med donationen finansierar NCC utbyggnaden av en skola i distriktet Karagwe i Tanzania.

Skolans utbildningsprogram kan därmed förlängas med två år, vilket innebär att eleverna får behörighet till universitetsstudier.

– Vi på Ingenjörer utan gränser är fantastiskt glada över denna julgåva! Den innebär att vi tillsammans med vår samarbetspartner i Tanzania kan ta stora och avgörande steg för att förbättra utbildningssituationen i Karagwe, säger Caroline Bastholm, generalsekreterare för Ingenjörer utan gränser, en ideell organisation, som bland annat arbetar med olika utvecklingsprojekt runt om i världen.

Projekten genomförs av volontärer, med lokala leverantörer och alltid tillsammans med lokala samarbetspartners för att sprida kunskap och leverera hållbara lösningar.

NCC:s donation förverkligar ett planerat projekt som innebär att en skola i Karagwe i Tanzania får fler klassrum, laborations- och sovsalar. Utbildningsprogrammet kan därmed förlängas vilket innebär att eleverna får behörighet till universitetsstudier. Nya vattentankar kommer ge tillgång till dricksvatten och vatten för renhållning, matlagning samt bevattning av grödor för mellan 3500 och 4000 elever och lärare i området.

–Vi riktar årets juldonation till ett projekt som konkret bidrar till tillgång till expertis och utbildning som vi i de nordiska länderna ofta tar för given, säger Tomas Carlsson, koncernchef för NCC.

NCC kommer även att titta på hur NCC:s medarbetare skulle kunna bidra i projektet.

NCC:s juldonation sker till Ingenjörer utan gränser i Sverige som kommer att samarbeta med sina systerorganisationer i Danmark, Finland och Norge.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Caroline Bastholm, Generalsekreterare, Ingenjörer utan gränser
Fredrik Sköld, NCC  070 539 42 99

Anna Trane, Head of Corporate Media Relations, NCC 0708 84 74 69

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om Ingenjörer utan gränser. Ingenjörer utan gränser använder ingenjörskompetens för att bidra till en mer hållbar och rättvis framtid. Ingenjörer utan gränser arbetare med utbildning, jämställdhet, energi, vatten, sanitet och strävar efter att långsiktigt påverka lokalsamhällen där vi arbetar och världen i stort i en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar riktning. Organisationen är politisk och religiöst oberoende. Arbetet sker ideellt och volontärer arbetar helt utan ersättning.

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna.
NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.