NCC bygger Junkaremålsskolan i Tranås

NCC ska tillsammans med AB Tranåsbostäder bygga nya Junkaremålsskolan i Tranås för grundskola från förskoleklass till årskurs sex och grundsärskola. Affären är en totalentreprenad i samverkan och har ett ordervärde på cirka 180 MSEK. Idag tas första spadtaget tillsammans med AB Tranåsbostäder och barn från skolans alla årskurser.


Bild: Tengboms

– Vi har tidigare genomfört flera skolprojekt tillsammans med NCC och med deras stöd och samlade kunskap ser vi fram emot att fortsätta det goda samarbetet när det nu är dags att bygga nya Junkaremålsskolan med moderna lärmiljöer för elever och personal, säger Magnus Nilsson VD på AB Tranåsbostäder.

Nu startar NCC och AB Tranåsbostäder byggnationen av nya Junkaremålsskolan i Tranås. Den tidigare skolbyggnaden som uppfördes på 1960-talet har rivits och kommer att ersättas med en ny byggnad som är bättre anpassad efter dagens pedagogik. Idag tas ett första spadtag för att markera byggstart. Skolan planeras stå klar inför skolstart hösten 2024.

I uppdraget ingår att riva den befintliga skolbyggnaden och uppföra en ny. Den nya skolbyggnaden kommer att inrymma grundskola från förskoleklass till årskurs sex med plats för 392 elever, samt grundsärskola med plats för 55 elever. I byggnaden kommer det att finnas bland annat klassrum, grupprum, rörelserum, bibliotek, fritidshem och personalutrymmen. Intill skolan byggs även en ny skolgård.

Samarbetet mellan NCC och AB Tranåsbostäder genomförs i strategisk partnering och inleddes 2016 för att tillsammans utreda och genomföra ny- och ombyggnationer av ett antal fastigheter i kommunen. Bland de tidigare genomförda projekten finns Råsvägens äldreboende, gruppbostäder i kvarteret Ametisten samt om- och tillbyggnationer vid Holavedsgymnasiet och Fröafallskolan.

– Vi har samarbetat nära och från ett tidigt skede med AB Tranåsbostäder, vilket har möjliggjort kloka val för att optimera skolbyggnaden genom hela byggprocessen. Tillsammans med AB Tranåsbostäder ser vi fram emot att nyttja vår gedigna kompetens som skolbyggare och förverkliga en modern skola som ska bidra till Tranåselevernas lärande, säger Andreas Saltin, affärschef NCC Building Sweden.

Affären om cirka 180 MSEK orderregistreras i fjärde kvartalet 2022 i affärsområde NCC Building Sweden.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Saltin, affärschef NCC Building Sweden, 073-942 73 16
Linda Sällström, kommunikationspartner NCC, linda.sallstrom@ncc.se

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2021 omsatte NCC 53 miljarder SEK och hade 13 000 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.