NCC och Lokalförvaltningen samverkar om flera förskolor i Göteborg

NCC och Lokalförvaltningen i Göteborgs Stad har inlett ett strategiskt partneringsamarbete om att bygga två nya förskolor med option på ytterligare fyra.

Bild: Johnér

– Stadens behov är stort, och med förskolorna i Äpplet vill vi säkerställa att vi kan hålla en hög takt med att både tillskapa nya förskolor samt ersätta de förskolor som har passerat sin tekniska livslängd. Vi ser fram emot att sätta spaden i backen för Äpplet-förskolorna och skapa ytterligare förskoleplatser i Göteborgs stadsdelar, säger Ulrika Videli som är lokalförvaltningens programledare för Äpplet.

NCC och Lokalförvaltningen i Göteborg har tecknat ett avtal om att gemensamt bygga två förskolor i regionen. Därutöver finns det två optioner om två förskolor vardera i avtalet. De totalt sex förskolorna ingår i ett program kallat Äpplet och ska byggas spritt över Göteborg – i Bergsjön, Lindholmen, Högsbo och Västra Frölunda.

Strategisk partnering är en strukturerad samarbetsform där fokus ligger på en öppen och nära dialog mellan alla inblandade, där parterna lyfter med sig erfarenhet från tidigare projekt och successivt förbättrar produkten.

– NCC har lång erfarenhet av att bygga skolor i samverkan och strategisk partnering, till exempel i Varberg där vi har byggt fyra förskolor tillsammans med kommunen. Nu kommer vi med färsk erfarenhet, vilket kommer Göteborg till stor nytta, säger Emma Stenman, affärschef NCC Building Sverige.

I en första fas ska parterna nu tillsammans planera, budgetera och projektera uppdraget för att ta fram ett riktpris för de två första förskolorna. Arbetet inleds i januari 2020 och första skolan planeras att byggstartas under året.

– Tillsammans med Lokalförvaltningen ska vi nu skapa förskolor med en kreativ miljö och ett bra inomhusklimat som främjar lek och lärande för barnen och ger en god arbetsmiljö för pedagogerna, säger Emma Stenman.

Orderanmälan i affärsområde NCC Building Sverige sker löpande när entreprenadkontrakt tecknas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Emma Stenman, affärschef NCC Building Sverige, 079 – 072 86 53
Carin Kärrberg, kommunikationspartner NCC, carin.karrberg@ncc.se

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på drygt 57 Mdr SEK och 16 500 anställda 2018. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.