NCC renoverar 441 lägenheter i Danmark

NCC har fått i uppdrag av FällesBo att utföra omfattande renovering av 21 bostadshus med totalt 441 lägenheter i Porshöj i centrala Herning, Danmark. Uppdraget är en totalentreprenad och uppgår till cirka 550 MSEK.

Foto: Anette Roien

Bostadsområdet byggdes på 1960-talet och är nu i behov av renovering. Här ska det nu skapas ljusa, moderna och energieffektiva bostäder för de boende i området, och äldre problem med köldbryggor och fukt ska åtgärdas i lägenheterna. De boende kommer bland annat att få nya, större badrum, nya kök och nya ytskikt. De tekniska installationerna kommer att bytas ut och husen kommer att få ny ventilation och värmeanläggningar.

I NCC:s uppdrag ingår även att förse husen med nya tak, fönster och entréer samt balkonger i samtliga kvarter. I elva av husen kommer även hissar installeras. Utomhusområdena kommer att förnyas för att skapa aktiviteter för alla åldrar året runt. Det ska bidra till att främja social aktivitet och gemenskap, som tillsammans kan skapa ett säkert och trevligt bostadsområde.

‒ Sådana här stora och omfattande renoveringsprojekt är precis en av våra kärnkompetenser. Här säkerställer vi att de boende får moderna och energieffektiva lägenheter och en bra boendemiljö i områdena runt husen. Vi tar helt enkelt ett helhetsgrepp för att lyfta hela området, säger Catarina Molén-Runnäs, affärsområdeschef NCC Building Nordics.

Arbetet inleds i tredje kvartalet 2023 och förväntas avslutat under sommaren 2027.

Ordern om cirka 550 MSEK orderregistreras i andra kvartalet 2023 i affärsområde NCC Building Nordics.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tove Stål, presschef NCC AB, tove.stal@ncc.se, 076-521 61 02

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar bygg- och infrastrukturprojekt, produktion av asfalt och stenmaterial samt kommersiell fastighetsutveckling. 2022 omsatte NCC ca 54 miljarder SEK och hade 12 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.