NCC säljer Road Services Danmark till Arkil A/S

NCC säljer den danska verksamheten inom division Road Services till det danska entreprenadföretaget Arkil A/S genom en aktieöverlåtelse. Affären får marginell positiv resultatpåverkan på NCC.

– Nu tar vi ytterligare ett konkret steg i den tidigare kommunicerade planen att avyttra hela division Road Services på ett ansvarsfullt sätt. I och med avtalet med Arkil får Road Services i Danmark de bästa förutsättningarna att utvecklas vidare, säger Tomas Carlsson, koncernchef för NCC.

– Vi välkomnar medarbetarna i danska NCC Road Services till oss på Arkil, tillsammans kan vi nu ge våra kunder ett bredare erbjudande av vägrelaterade tjänster. Vi vet att Road Services medarbetare är professionella och kompetenta och ser mycket fram emot att få lära känna varandra bättre, säger Jørgen Søndergaard, vd för Arkil. 

Försäljningen genomförs som ett aktieköpsavtal och överlämningen av verksamheten beräknas kunna ske under det tredje kvartalet 2020. Affären förutsätter sedvanlig anmälan till danska konkurrensmyndigheter.

Arbetet med att förbereda försäljning av Road Services kvarvarande verksamhet i Sverige, Finland och Norge pågår.

NCC kommunicerade i oktober 2018 ambitionen att avyttra divisionen Road Services. Verksamheten har få synergier med andra delar av NCC och har haft låg lönsamhet under ett antal år men har förutsättningar att utvecklas väl med rätt ägare. Ett första steg genomfördes redan i december 2018 då den svenska vägsäkerhetsdelen, med namnet ViaSafe Sweden, såldes till Ramudden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anna Rasin, t f presschef NCC, 072-242 70 97, anna.rasin@ncc.se
NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om Arkil. Arkil är en av Danmarks ledande entreprenadföretag, med mer än 75 års erfarenhet inom anläggning, broar, tunnlar, fundament, vägar, vägunderhåll med mera. Företaget är familjeägt sedan tre generationer och har cirka 2 000 anställda och en omsättning på cirka 3 miljarder danska kronor.

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på drygt 57 Mdr SEK och 15 500 anställda 2019. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.