Delårsrapport 1 januari - 30 september 2015

1 juli - 30 september 2015          

 • Orderingång 13 005 (12 383) MSEK

 • Nettoomsättning 14 724 (14 796) MSEK

 • Resultat efter finansiella poster 808 (881) MSEK

 • Periodens resultat efter skatt 647 (696) MSEK

 • Resultat per aktie 5,98 (6,45) SEK

 • Styrelsen föreslår en uppdelning av NCC och startar förberedelserna för en utdelning av NCC Housing

1 januari - 30 september 2015

 • Orderingång 42 127 (42 910) MSEK

 • Nettoomsättning 40 084 (38 106) MSEK

 • Resultat efter finansiella poster 1 094 (1 217) MSEK

 • Periodens resultat efter skatt 879 (960) MSEK

 • Resultat per aktie 8,12 (8,88) SEK

För ytterligare information vänligen kontakta:


Chief Financial Officer Ann-Sofie Danielsson +46 (0)70-674 07 20

Kommunikationsdirektör Ann Lindell Saeby +46 (0)76-899 98 48

IR-ansvarig Johan Bergman +46 (0)8-585 523 53, +46 (0)70-354 80 35


I egenskap av utgivare offentliggör NCC AB, enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, informationen i denna delårsrapport. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande fredagen den 6 november kl. 08.00.

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 57 Mdr SEK och 18 000 anställda 2014. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.