NCC bygger ny räddningsstation i Tanumshede

På uppdrag av Tanums kommun ska NCC bygga en räddningsstation för Räddningstjänsten Tanums Kommun och NU-sjukvårdens ambulansverksamhet. Affären sker i partnering och har ett ordervärde på cirka 120 MSEK.

Illustration: Tanums kommun 

Den nya tekniktäta räddningsstationen, med placering på Ryland i Tanumshede, kommer att innefatta nya lokaler till Räddningstjänsten och NU-sjukvårdens ambulansverksamhet i Tanum. NU-sjukvården är en förvaltning i Västra Götalandsregionen där Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus ingår.

En ny räddningsstation är efterlängtad och nu kommer vi kunna erbjuda en räddningsstation utformad enligt rutinerna för ”Friska brandmän” med en säker arbetsmiljö för vår personal, dessutom innebär satsningen en fortsatt långsiktig trygghet för alla invånare i Tanums kommun, säger kommunstyrelsens ordförande Liselotte Fröjd.

Räddningsstationen ersätter den 40 år gamla stationen där verksamheterna befinner sig idag. Räddningsstationen kommer att omfatta lokaler för Räddningstjänsten om cirka 2 250 kvadratmeter och ambulansstation om cirka 450 kvadratmeter samt utbildningslokaler. Räddningsstationen byggs enligt modellen ”Friska brandmän” som handlar om att hantera och rengöra skyddsutrustning efter utryckning separat och efter särskilda rutiner. Syftet är att minska mängden skadliga ämnen i brandmännens vardag och undvika de hälsofarliga ämnen som finns i brandsot.

– Vi är stolta över att få vara med och utveckla den nya moderna räddningsstationen för Tanums kommun. Det är ett viktigt samverkansprojekt som genomsyras av ett gott samarbete. Tillsammans kommer vi att nå de höga krav som ställs på dagens räddningsstationer, säger Joakim Antonsson, affärschef NCC Building Sverige.

I området utvecklar NCC även Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan och har tidigare byggt Vattenverket i Tanums Kommun.

I första kvartalet 2023 påbörjas markarbeten för grundläggning, och projektet beräknas stå klart sommaren 2024.

Affären om cirka 120 MSEK orderregistreras i fjärde kvartalet 2022 i affärsområde NCC Building Sweden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anna-Lena Peterson, Communication Partner, NCC, 076-521 53 08, anna-lena.peterson@ncc.se

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2021 omsatte NCC ca 53 miljarder SEK och hade 13 000 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.