NCC bygger parkeringshuset Neptunus i Linköping

NCC har fått i uppdrag av fastighetsbolaget Sankt Kors att bygga ett parkeringshus i centrala Linköping. Ordervärdet uppgår till cirka 150 MSEK.

Bild: Joakim Kröger

Byggandet av det nya parkeringshuset är ett samverkansprojekt mellan NCC och fastighetsbolaget Sankt Kors. Det är det femte projektet inom det strategiska ramavtal som parterna har tecknat och där NCC utför stom- och grundläggningsarbeten. Tidigare har NCC både byggt nytt, byggt på våningar och renoverat befintliga parkeringshus inom Sankt Kors bestånd.

– Samverkan med andra aktörer inom området är nyckeln till att det här projektet kommer att bli lyckat. Vi har sedan tidigare mycket goda erfarenheter av att samverka med Sankt Kors vilket vi nu kan fortsätta att bygga på för att det ska bli så bra som möjligt för alla inblandade, säger Jörgen Kernell, produktionschef NCC Infrastructure.

Parkeringshuset byggs i anslutning till Linköpings nya simhall och kommer bli stadens näst största med cirka 600 parkeringsplatser i sju plan samt med en dagligvarubutik i botten. Det byggs i området Folkungavallen, en central del i Linköping där det planeras att byggas bostäder, skolor och infrastruktur.

Kännetecknande för byggandet i det här projektet är den spännbalksbalksmetod som NCC kommer att använda sig av. Spännbalksmetoden är ett stomsystem helt i betong där en platsgjuten platta samverkar med prefabricerade förspända balkar.

– Stomsystemet möjliggör långa spännvidder med få pelare för maximerad yta. Tekniken gör att byggnaderna både får en lång livslängd och håller driftskostnaderna nere. Vår anläggningsgrupp i Östergötland har stor erfarenhet och trivs med att arbeta med den här metoden, säger Jörgen Kernell.  

Arbetet startar i oktober 2020 och beräknas vara färdigt hösten 2022. Uppdraget om cirka 150 MSEK orderregistrerades i fjärde kvartalet i affärsområde NCC Infrastructure.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jörgen Kernell, produktionschef, NCC Infrastructure, 070-6609048, jorgen.kernell@ncc.se
Tove Stål, presschef NCC Sverige, 076-521 61 02, tove.stal@ncc.se

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på ca 58 Mdr SEK och 15 500 anställda 2019. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.