NCC och Infobric utvecklar digitala tjänsten UE-kedja för säkrare byggarbetsplatser

NCC har tillsammans med företaget Infobric tagit fram den digitala tjänsten UE-kedja som gör det enklare att överblicka vilka underentreprenörer som är verksamma på byggarbetsplatser, och vem som anlitat vem. Nu testas tjänsten på två pilotprojekt inom NCC.

– Vi har ofta många olika leverantörer på våra arbetsplatser som i sin tur anlitar underentreprenörer, särskilt vid våra större projekt. Som huvudentreprenörer ser vi ibland långa kedjor av underleverantörer och där har vi sett ett behov att, på ett enklare sätt än idag, få en bättre överblick. För oss handlar det om att få en transparens, kunna ta ett helhetsansvar och därigenom få säkrare arbetsplatser, säger Björn Björling, HR-specialist på NCC.

Idén till tjänsten fick Björn Björling, ansvarig på NCC för ID06, en legitimation inom byggbranschen, efter att tillsammans med några kollegor gjort en kartläggning över vilka leverantörer som fanns på byggarbetsplatserna. De såg att även om det fanns uppgifter om vilka underentreprenörer som NCC anlitat så var det svårt att enkelt få en överblick. Samtidigt ville de undvika att lägga mer arbete på projektets platsledning.

NCC tog idén till Infobric, som levererar lösningar för personalliggare, inpassering och skalskydd på byggarbetsplatser, som nappade. Infobric utvecklade sedan utifrån idén den digitala tjänsten UE-kedja i tät dialog med NCC.

– I den digitala tjänsten UE-kedja registrerar leverantören vilka underleverantörer de i sin tur anlitar. Platsledningen får då enkelt kontroll på vem som arbetar för vem på arbetsplatsen till en mycket lägre arbetsinsats än tidigare, säger Björn Björling.

– Infobric har under längre tid haft en lösning för tjänsten UE-kedja på ritbordet, och när NCC presenterade sina idéer för oss var tajmingen perfekt. Vi har haft ett givande samarbete under projektet, där NCC:s bidrag genom idéer och insikter varit till stor hjälp, säger Björn Svennenfors, Chief Technology Officer på Infobric.

Sedan några veckor tillbaka testas tjänsten på bygget av NCC:s nya kontor Navet i Uppsala samt på NCC:s projekt för Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Björn Björling, HR-specialist NCC, bjorn.bjorling@ncc.se, 076-521 51 17
Tove Stål, presschef NCC Sverige, tove.stal@ncc.se, 076-521 61 02

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 53 Mdr SEK och 17 000 anställda 2016. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.